U bevindt zich hier:

Vergoedingen tandheelkunde

Specifieke vergoedingsbedragen

Bij een gecontracteerde tandarts of tandprotheticus is de maximale vergoeding voor:
 • een volledige gebitsprothese voor de boven- en onderkaak (met intra orale registratie inclusief beetregistratie) maximaal €1.146,00
 • een volledige gebitsprothese voor de bovenkaak maximaal €539,00
 • een volledige gebitsprothese voor de onderkaak maximaal €559,00
75% van deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering en 25% is uw wettelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt voor maximaal 75% vergoed vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering en de eerder gedeclareerde tandartskosten.

Als u voor een volledige gebitsprothese naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijgt u een vergoeding tot maximaal 80% van deze tarieven. De overige kosten zijn voor uw eigen rekening.

De gecontracteerde zorgverleners kunt u vinden via 'Gecontracteerde zorg'.
In aanmerking komen de kosten voor het plaatsen van een implantaat in een betande kaak ten behoeve van een kroon of brug.

Vanuit de AV-Totaal en AV-Plus geldt een vergoeding van 100% tot de maximale vergoeding bereikt is. Dit maximum is:
 • € 750,00 als de behandeling uitgevoerd wordt door een tandarts;
 • € 500,00 als de behandeling uitgevoerd wordt door een kaakchirurg.
Frame- of partiële prothese voor verzekerden van 18 jaar en ouder:
 • Vanuit de AV-GeZZin Compact geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 250,00.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00. Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00.
Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.

De maximale vergoeding is inclusief materiaal en techniekkosten en voor al uw tandheelkundige behandelingen samen.
 • Vanuit de AV-GeZZin Compact geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 250,00.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00.
 • Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00. Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.
De maximale vergoeding is inclusief materiaal en techniekkosten en voor al uw tandheelkundige behandelingen samen.
Wij vergoeden € 35,00 per jaar voor röntgenfoto's.
Behandelingen gericht op consultatie, preventie, mondhygiëne en tandvleesbehandelingen uitgevoerd en gedeclareerd door een vrijgevestigde mondhygiënist komen voor vergoeding in aanmerking.
De gebitsprothese wordt voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. Het restant van het bedrag is uw eigen bijdrage. Een gedeelte van deze eigen bijdrage krijgt u vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Alleen indien u een AV-Totaal heeft, wordt (een gedeelte van de kosten voor) het bleken van tanden vergoed. Vergoedingen worden alleen verstrekt indien de tandarts deze kosten onder code X311 declareert.
17 jaar of jonger
 • Als u de AV-GeZZin Compact heeft en nog geen 18 jaar bent, kunt u 100% tot een maximum van € 1.000,00 voor de gehele behandelduur aan kosten terugkrijgen.
 • Als u de AV-GeZZin heeft en nog geen 18 jaar bent, is dat 100% tot een maximum van € 2.000,00 voor de gehele behandelduur.
 • Als u de AV-Top heeft en nog geen 18 jaar bent, kunt u 100% tot een maximum van € 1.750,00 voor de gehele behandelduur aan kosten terug krijgen.
 • Bent u aanvullend AV-Totaal verzekerd en nog geen 18 jaar, dan geldt 100% vergoeding.
 • Voor AV-Plus, AV-Basis en AV-Standaard geldt geen vergoeding.
Als u als verzekerde jonger dan 18 jaar in 2011 orthodontie behandelingen heeft gedeclareerd én in 2012 dezelfde aanvullende verzekering kiest, dan blijft de maximale vergoeding van 2011 gehandhaafd.
18 jaar of ouder
Orthodontie voor verzekerden van 18 jaar of ouder wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
 • Er geldt een vergoeding van 75% voor extra tandheelkundige hulp, met een maximum van € 250,00 voor de AV-GeZZin Compact.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00.
 • Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00.
 • Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.
De maximale vergoeding is inclusief materiaal en techniekkosten en voor al uw tandheelkundige behandelingen samen.
Tandartskosten worden voor volwassen verzekerden ouder dan 18 jaar alleen vanuit een aanvullende verzekering (behalve AV-Basis) vergoed.
 • Vanuit de AV-GeZZin Compact geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 250,00.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00.
 • Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00.
 • Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.
Omdat het een specialistische behandeling is, wordt deze volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding heeft u wel een verwijskaart van uw tandarts nodig. De behandelingen uitgevoerd door een kaakchirurg vallen onder het verplichte eigen risico (voor 2014 is dat € 360,00).

Eenvoudige extracties (= het trekken van een tand of een kies) bij verzekerden van 18 jaar of ouder, uitgevoerd door de kaakchirurg worden niet vergoed uit het basispakket. Een eenvoudige extractie uitgevoerd door de tandarts wordt wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw tandarts stelt vast of het om een eenvoudige extractie gaat of niet. Hij kan u verwijzen naar een collega tandarts of kaakchirurg.
U hoeft geen aparte tandartsverzekering af te sluiten. Deze verzekering valt gedeeltelijk binnen het standaardpakket en binnen een aantal van onze aanvullende pakketten.

>> Meer informatie over de aanvullende verzekeringen
>> Polisvoorwaarden of brochures raadplegen
 
Zoekt u een andere vergoeding? Check onze Vergoedingenzoeker.

Uw vergoedingen bij de hand?

Download onze iPhone of Android app met vergoedingenzoeker!

Staat uw vraag er niet bij?