U bevindt zich hier:

MijnZZ algemeen

Om als zorgverzekeraar te voldoen aan de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), zijn van gezinsleden van 16 jaar of ouder alleen de polisproducten zichtbaar. De zorgkosten, declaraties waaruit behandeling en/of medicijnen afgeleid kunnen worden, declaratie historie, het verbruikte eigen risico zijn alleen zichtbaar, nadat hiervoor toestemming door het betreffende gezinslid is verleend. Bij gezinsleden tot 16 jaar zijn alle gegevens zichtbaar.

Om toestemming te kunnen verlenen moet het betreffende gezinslid een eigen account aanmaken. Vervolgens kan deze de verzekeringnemer machtigen.
Wij streven ernaar dat MijnZZ 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Uiteraard moeten wij soms onderhoud plegen aan MijnZZ, maar dit doen wij voornamelijk 's nachts.
Nee, het gebruik van MijnZZ kost u niets extra.
Wij hebben geprobeerd elke pagina zo logisch en begrijpelijk mogelijk op te bouwen. Maar het kan natuurlijk dat u toch vragen heeft. Dan kunt u onze veelgestelde vragen raadplegen of u kunt ons mailen via ons online contactformulier of bellen op (071) 5 825 825 en ons uw vraag persoonlijk stellen.
Aanvragen van toegang tot mijnZZ kan vanaf 16 jaar.
Ja, overal waar u internettoegang heeft, kunt u gebruik maken van MijnZZ. U surft dan gewoon naar www.zorgenzekerheid.nl en u logt in in MijnZZ.
U kunt onze veelgestelde vragen raadplegen of u kunt ons online uw vraag stellen of bellen ((071) 5 825 825) en uw vraag persoonlijk stellen.
Ja dit kan via MijnZZ.

Verzekerden van Zorg en Zekerheid kunnen via MijnZZ hun verzekeringen inzien. U heeft hier toegang tot uw persoonlijke gegevens, uw verzekeringsgegevens, uw totale zorgkosten, betaalgegevens en onze klantenservice. Hier kunt u ook online uw declaraties indienen.
Ja, in MijnZZ staat een overzicht van al uw declaraties en gemaakte zorgkosten bij 'Mijn declaraties'. U kunt hierop ook zien wat de status is van uw declaratie. U kunt hier ook uw declaraties online indienen.
De MijnZZ omgeving staat al voor u klaar. U kunt inloggen met DigiD. Heeft u nog geen DigiD?

>> Vraag nu DigiD aan
Onder bepaalde voorwaarden kunt u met MijnZZ: declaraties indienen, uw e-mailadres doorgeven, en uzelf aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ook kunt u MijnZZ gebruiken voor het raadplegen van de status van uw vergoedingen bij Totale Zorgkosten
Nee, u kunt de MijnZZ omgeving mobiel gewoon via de website raadplegen. De MijnZZ omgeving past zich aan, aan uw telefoon of tablet.
Zorg en Zekerheid heeft de verplichting om zorgvuldig om te gaan met zorgkosten. Hierbij hoort ook de controle op ingediende declaraties door steekproefsgewijs originele nota's op onrechtmatigheden te checken. Het kan zo zijn dat we 2 jaar na indienen, de originele nota nog bij u opvragen voor deze controle.
De hoofdverzekerde kan voor alle personen op de polis declareren. Als u niet de hoofdverzekerde bent, kan u alleen uw eigen declaraties indienen tenzij u samen met de hoofdverzekerde op één declaratie staat. Een gezamenlijke declaratie kan door iedereen op de declaratie worden ingediend.
Dit kunt u zelf online terugvinden in MijnZZ bij 'Zorgkosten'. Onder 'Alle zorgkosten' ziet u wat er door zorgverleners voor u gedeclareerd is.
Als u ingeschreven staat bij een huisartsenpraktijk, zal de huisarts elk kwartaal het inschrijvingstarief declareren. Dit tarief is afhankelijk van uw leeftijd en de regio waarin u woont. De huisarts zal dit tarief altijd direct bij de zorgverzekeraar declareren.
Er zit tijd tussen het uploaden en het verwerken in de MijnZZ omgeving. Als u een bevestigingsmail heeft ontvangen is het uploaden goed gegaan. Ongeveer na 1 werkdag is uw declaratie zichtbaar in MijnZZ.
Om als zorgverzekeraar te voldoen aan de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), zijn van gezinsleden van 16 jaar of ouder alleen de polisproducten zichtbaar voor de verzekeringnemer. Overige gegevens van gezinsleden zijn niet zichtbaar.

De zorgkosten, declaraties waaruit behandeling en/of medicijnen afgeleid kunnen worden, declaratie historie, het verbruikte eigen risico zijn alleen zichtbaar voor de verzekeringnemer nadat hiervoor toestemming door het betreffende gezinslid is verleend. Om toestemming te verlenen kan het gezinslid contact op nemen met onze klantenservice (071) 5 825 825. Wij maken het dan in orde.
Als u na het doorgeven van de wijziging uitlogt en daarna weer inlogt, is de wijziging zichtbaar in MijnZZ.
Nee, alleen de hoofdverzekerde kan gegevens wijzigen via MijnZZ