U bevindt zich hier:

Vergoedingen tandheelkunde

Vanaf 2013 is een onevenredig bedrag van de vergoeding uit de aanvullende verzekering (onderdeel mondzorg) besteed aan preventie en mondhygiëne. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onze verzekerden maximaal 30 minuten preventie en mondhygiëne per jaar nodig heeft. Voor Zorg en Zekerheid is dit een aanleiding om de vergoedingen voor preventie en mondhygiëne te maximaliseren tot 30 minuten. Door deze aanpassing betaalt straks een kleine groep verzekerden een deel van de preventie en mondhygiëne zelf maar voorkomen we dat er voor alle verzekerden een premieverhoging doorgevoerd wordt.

Deze 30 minuten, die met de prestatiecodes M01, M02 en M03 gedeclareerd kunnen worden, is een aanvulling op de tijd die voor uw tandarts voor preventie en mondhygiëne opgenomen is in de controle.
De adviezen van de mondhygiënist en de tandarts
Door het opvolgen van de adviezen van uw mondhygiënist of tandarts, is het 30 minuten per jaar professioneel reinigen van uw gebit voldoende. De adviezen die u krijgt zijn naast poetsinstructies onder andere gericht op het gebruik van tandenstokers, floss en ragers.
Tandvleesbehandelingen
Is uw tandvlees niet gezond en moet u hiervoor een behandeling ondergaan, dan wordt de behandeling vergoed volgens artikel 13.2 van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen.
Vergoedingen uit de aanvullende verzekering
Mondzorg is één van de verstrekkingen die vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid. Hierin is voor meerdere verstrekkingen doelmatige zorg opgenomen die niet vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. De zorg, het aantal behandelingen dat vergoed wordt en de hoogte van de vergoedingen, bepalen de hoogte van de premie van de aanvullende verzekering.

Als verzekeraar streven wij er ieder jaar naar om u een aantrekkelijk pakket aan zorg aan te bieden tegen een betaalbare premie. Door de ontwikkelingen in de zorg verandert het pakket ieder jaar, waardoor het kan voorkomen dat zorg die u nodig heeft niet meer volledig voor vergoeding in aanmerking komt.
Vanuit uw aanvullende verzekering kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor tandheelkundige hulp als gevolg van een ongeval. De (hoogte van) vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft gekozen. De tandheelkundige hulp wordt alleen vergoed gedurende de looptijd van uw verzekering.

Als u tandheelkundige hulp nodig heeft als gevolg van een ongeval, moet u dit binnen 60 dagen na het ongeval aan onze afdeling Declaraties melden via telefoonnummer (071) - 5 825 849. Wij sturen u dan een ongevalsformulier toe dat u ingevuld en met aanvullende informatie aan ons kunt terugsturen.

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben wij naast een ingevuld ongevalsformulier de volgende informatie nodig:
 • Een verklaring van uw tandarts waarin de ontstane schade aan uw gebit in relatie tot het ongeval omschreven staat.
 • Een (voorlopig) behandelplan en begroting van de tandarts.
 • Een kopie van het proces-verbaal of politierapport (als dit is opgemaakt).

Specifieke vergoedingsbedragen

Bij een gecontracteerde tandarts of tandprotheticus is de maximale vergoeding voor:
 • een volledige gebitsprothese voor de boven- en onderkaak (met intra orale registratie inclusief beetregistratie) maximaal € 1.139,34.
 • een volledige gebitsprothese voor de bovenkaak maximaal € 538,39.
 • een volledige gebitsprothese voor de onderkaak maximaal € 559,53.
75% van deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering en 25% is uw wettelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt voor maximaal 75% vergoed vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering en de eerder gedeclareerde tandartskosten.

Als u voor een volledige gebitsprothese naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijgt u een vergoeding tot maximaal 75% van deze tarieven. De overige kosten zijn voor uw eigen rekening.

De gecontracteerde zorgverleners kunt u vinden in de Zorgzoeker.
In aanmerking komen de kosten voor het plaatsen van een implantaat in een betande kaak ten behoeve van een kroon of brug.

Vanuit de AV-Totaal en AV-Plus geldt een vergoeding van 100% tot de maximale vergoeding bereikt is. Dit maximum is:
 • € 750,00 als de behandeling uitgevoerd wordt door een tandarts;
 • € 500,00 als de behandeling uitgevoerd wordt door een kaakchirurg.
Frame- of partiële prothese voor verzekerden van 18 jaar en ouder:
 • Vanuit de AV-GeZZin Compact geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 250,00.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00. Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00.
Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.

De maximale vergoeding is inclusief materiaal en techniekkosten en voor al uw tandheelkundige behandelingen samen.
 • Vanuit de AV-GeZZin Compact geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 250,00.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00.
 • Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00. Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.
De maximale vergoeding is inclusief materiaal en techniekkosten en voor al uw tandheelkundige behandelingen samen.
Wij vergoeden € 35,00 per jaar voor röntgenfoto's die in combinatie met een controle worden gemaakt.
Daarnaast vergoeden we 75% van de foto's die in combinatie met een tandvleesbehandeling of wortelkanaalbehandeling worden gemaakt.
Behandelingen gericht op consultatie, preventie, mondhygiëne en tandvleesbehandelingen uitgevoerd en gedeclareerd door een vrijgevestigde mondhygiënist komen voor vergoeding in aanmerking.
Als u naar een vrijgevestigde mondhygiënist gaat worden behandelingen gericht op controle en mondhygiëne 100% vergoed. Voor de prestatiecodes M01, M02 en M03 samen blijft de vergoeding maximaal 30 minuten per verzekerde van 18 jaar en ouder per jaar.
Tandvleesbehandelingen worden vergoed voor 75% of 85%. Dit is afhankelijk van de afgesloten aanvullende verzekering.

De behandelingen en bijbehorende prestatiecodes die voor vergoeding in aanmerking komen leest u in het document Vergoedingen vrijgevestigde mondhygiënist aanvullende verzekering.
De gebitsprothese wordt voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. Het restant van het bedrag is uw eigen bijdrage. Een gedeelte van deze eigen bijdrage krijgt u vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Alleen indien u een AV-Totaal heeft, wordt (een gedeelte van de kosten voor) het bleken van tanden vergoed. Vergoedingen worden alleen verstrekt indien de tandarts deze kosten onder code E90/E95 declareert.
17 jaar of jonger
 • Als u de AV-GeZZin Compact heeft en nog geen 18 jaar bent, kunt u 100% tot een maximum van € 1.000,00 voor de gehele behandelduur aan kosten terugkrijgen.
 • Als u de AV-GeZZin heeft en nog geen 18 jaar bent, is dat 100% tot een maximum van € 2.000,00 voor de gehele behandelduur.
 • Als u de AV-Top heeft en nog geen 18 jaar bent, kunt u 100% tot een maximum van € 1.750,00 voor de gehele behandelduur aan kosten terug krijgen.
 • Bent u aanvullend AV-Totaal verzekerd en nog geen 18 jaar, dan geldt 100% vergoeding.
 • Voor AV-Plus, AV-Basis en AV-Standaard geldt geen vergoeding.
18 jaar of ouder
Orthodontie voor verzekerden van 18 jaar of ouder wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
 • Er geldt een vergoeding van 75% voor extra tandheelkundige hulp, met een maximum van € 250,00 voor de AV-GeZZin Compact.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00.
 • Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00.
 • Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.
De maximale vergoeding is inclusief materiaal en techniekkosten en voor al uw tandheelkundige behandelingen samen.
Tandartskosten worden voor volwassen verzekerden ouder dan 18 jaar alleen vanuit een aanvullende verzekering (behalve AV-Basis) vergoed.
 • Vanuit de AV-GeZZin Compact geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 250,00.
 • Vanuit de AV-Sure en AV-Standaard geldt een vergoeding van 75% tot maximaal € 150,00.
 • De AV-Top, AV-GeZZin, AV-Plus vergoeden 75% tot maximaal € 500,00.
 • Vanuit de AV-Totaal geldt een vergoeding van 85% tot maximaal € 1.000,00.
 • Vanuit de AV-Basis geldt geen vergoeding.
Omdat het een specialistische behandeling is, wordt deze volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding heeft u wel een verwijskaart van uw tandarts nodig. De behandelingen uitgevoerd door een kaakchirurg vallen onder het verplichte eigen risico (voor 2016 is dat € 385,00).

Eenvoudige extracties (= het trekken van een tand of een kies) bij verzekerden van 18 jaar of ouder, uitgevoerd door de kaakchirurg worden niet vergoed uit het basispakket. Een eenvoudige extractie uitgevoerd door de tandarts wordt wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Uw tandarts stelt vast of het om een eenvoudige extractie gaat of niet. Hij kan u verwijzen naar een collega tandarts of kaakchirurg.

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de (gecontracteerde) tandartsen die gespecialiseerd zijn in chirurgische ingrepen.
U hoeft geen aparte tandartsverzekering af te sluiten. Deze kosten worden gedeeltelijk vergoed vanuit uw basisverzekering en vanuit onze aanvullende pakketten. Alleen de AV-Basis heeft geen tandheelkunde dekking.

>> Meer informatie over de aanvullende verzekeringen
>> Polisvoorwaarden of brochures raadplegen
 
Zoekt u een andere vergoeding? Check onze Vergoedingenzoeker.

Uw vergoedingen bij de hand?

Download onze iPhone of Android app met vergoedingenzoeker!