Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Gratis schoonmaakster (€ 4000 p. m.)

Blog
Wij vinden dat jij recht hebt op goede en betaalbare zorg. Fraude door verzekerden of zorgverleners kan ervoor zorgen dat zorgkosten voor jou onnodig omhoog gaan. Daarom doen wij veel om fraude te voorkomen. Hieronder het verhaal over een zorgaanbieder die verpleging en verzorging declareerde voor € 4000,- per verzekerde per maand, maar eigenlijk alleen huishoudelijke hulp leverde.

Melding

Vanuit de Werkgroep Fraudebeheersing bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kregen wij een melding dat een zorgaanbieder mensen 'gratis' schoonmaakwerk zou aanbieden. Dit zou volgens de zorgaanbieder door de zorgverzekeraar vergoed worden. Onder onze verzekerden bleek de zorgaanbieder ook een aantal klanten te hebben. Zij waren ruim geïndiceerd voor verpleging en verzorging, waaraan wij per verzekerde zo’n € 4000,- per maand betaalden.

Sfeerbeeld

Onderzoek

Wij zetten een enquête uit onder deze groep verzekerden, deden telefonische interviews en een huisbezoek. Daaruit bleek dat ook onze verzekerden niet veel meer ontvingen dan hulp in de huishouding en het doen van boodschappen. Hetzelfde was het geval bij de andere betrokken zorgverzekeraars, waarmee we tijdens het onderzoek hebben afgestemd.

In de wederhoorfase heeft de zorgaanbieder niet gereageerd op onze bevindingen. Wel blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat alleen de indicatiestelling in het dossier zat. De planning en tijdsregistratie ontbraken. Het is van groot belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie hebben; zonder een goede administratie valt niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed.

Het resultaat

Uiteindelijk hebben wij vastgesteld dat zij voor ruim € 1,2 miljoen aan frauduleuze declaraties hebben ingediend. Hiervan is zo’n € 750.000 tegengehouden door de uitbetalingen aan het begin van het onderzoek op te schorten. De rest is teruggevorderd.

Daarnaast hebben we uitgebreide maatregelen opgelegd aan de bestuurder, zoals opname in het Extern Verwijzingsregister. Dit register wordt door financiële instellingen gebruikt om de integriteit van klanten en relaties te beoordelen. We brengen overigens ook de kosten van het onderzoek bij de fraudeur in rekening. Dit om te voorkomen dat de verzekerden voor deze kosten opdraaien.

“Wij vinden het onacceptabel dat geld, bestemd voor zorg, in de zakken van de fraudeurs terecht komt. Daarom doen wij er alles aan om fraude te bestrijden en te voorkomen.” Aldus Marco van Putten, manager Speciale Zaken.

Samenwerking

Het onderzoek maakt onderdeel uit van gezamenlijk onderzoek door zorgverzekeraars, toezichthouders in de zorg en toezicht van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. Deze organisaties delen zorgwekkende meldingen, signalen en dataonderzoeken met inachtneming van wet- en regelgeving. Ze controleren of de declaratiedata de meldingen bevestigen.

Meer weten of fraude melden

Wij doen er alles aan om fraude - hoe klein of groot deze ook is - te bestrijden. Heb je vragen over ons fraudebeleid? Stuur dan een e-mail naar fraudeloket@zorgenzekerheid.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om fraude bij ons te melden. Wij verzekeren je dat wij strikt vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens.