Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Coronavirus

Nieuws
Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en je zorgverzekering.

Vergoedingen buitenland

Ik moet in het buitenland behandeld worden tegen het coronavirus. Krijg ik dit vergoed?

Ja, spoedeisende zorg in het buitenland wordt vanuit de basisverzekering vergoed tot het maximale Nederlandse tarief. De meeste zorg valt onder het eigen risico. Heb je een aanvullende verzekering? Hierin is een extra vergoeding opgenomen als de zorgkosten boven het maximale Nederlandse tarief uitkomen. Vanuit de aanvullende verzekering is géén vergoeding voor repatriëring op niet-medische gronden.

Tips

  • Bel voor spoedeisende hulp in het buitenland altijd naar de ANWB Alarmcentrale
  • Volg altijd de instructies van lokale autoriteiten op
  • Volg ook het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vind je de meest actuele informatie en reisadviezen over de situatie in jouw vakantiegebied.

Let op: is het land van bestemming een risicogebied met reisadvies rood of oranje?

Dan is er alleen een vergoeding vanuit de basisverzekering tot het maximale Nederlandse tarief. Er is géén vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland verandert naar een rood of oranje reisadvies en je in dat land blijft en niet terug naar huis gaat.

Wordt het land van jouw bestemming als (gedeeltelijk) veilig gezien (groen of geel)?

Dan gelden de vergoedingen uit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Bekijk hier de vergoeding voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Vergoedingen

Is er vergoeding voor herstelzorg na corona?

Ja. De basisverzekering is tijdelijk uitgebreid met herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten. De uitbreiding geldt vanaf 18 juli 2020 en eindigt op 1 augustus 2023. De volgende paramedische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering:

  • Fysio- en oefentherapie samen, maximaal 50 behandelingen

  • Ergotherapie, maximaal 10 uur

  • Diëtetiek, maximaal 7 uur

  • Logopedie

Vergoeding herstelzorg, voor wie?
De uitbreiding van de vergoeding geldt voor coronapatiënten met ernstige klachten en beperkingen. Dit zijn mensen die op de intensive care, op corona-afdelingen in het ziekenhuis of thuis ernstig ziek zijn geweest. Ook nieuwe patiënten die het komende jaar herstelzorg nodig hebben, krijgen een vergoeding.

Verwijzing en hoeveelheid zorg
Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De vergoeding uit de basisverzekering geldt zes maanden na de eerste behandeling. Heb je na zes maanden nog steeds veel klachten? Dan bepaalt de huisarts of medisch specialist of verlenging van nog zes maanden zorg nodig is. Tijdens de behandelperiode worden gegevens verzameld voor onderzoek. Zo wordt bijgehouden hoe effectief de behandelingen zijn en hoe het herstel verloopt.

Wordt de test op coronavirus vergoed?

Ja. Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten gratis testen op het coronavirus. De overheid betaalt de testen. Dit betekent ook dat dit buiten je eigen risico valt.

Wordt preventief testen op het coronavirus ook vergoed?

Nee, dit wordt niet vergoed. De GGD test iedereen met milde klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). Meer informatie over testen lees je op de website van het RIVM.

Worden desinfecterende gel en mondkapjes vergoed?

Nee, er is geen vergoeding voor desinfecterende gel of mondkapjes vanuit de zorgverzekering.

Zorg

Kan ik preventief een griepprik krijgen in coronatijd?

Wij verwijzen je naar het actuele advies van het RIVM. Bekijk deze pagina van het RIVM over de griepprik.

Ik heb binnenkort een afspraak in het ziekenhuis. Gaat deze nog door?

Ziekenhuizen hebben maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze hebben op hun websites informatie opgenomen voor bezoekers en patiënten. Deze informatie wordt continu bijgewerkt. Kijk daarom eerst op de website van het ziekenhuis waar je een behandeling hebt ingepland.

Mijn MRI scan is afgezegd. Kan ik (snel) bij een andere zorgverlener terecht?

Dit hangt af van wie de voorgeschreven MRI scan aanvraagt.

Aanvraag door medisch specialist

Als het volgens de medisch specialist verantwoord is om te wachten, zul je moeten wachten totdat er een nieuwe afspraak wordt ingepland. Als je medisch specialist aangeeft dat de MRI scan niet kan worden uitgesteld omdat de klachten spoedeisend zijn, dan zal de instelling waar je onder behandeling bent ervoor moeten zorgen dat de MRI scan gemaakt wordt. Dit kan in deze instelling zijn of in een andere instelling in onderlinge dienstverlening. Je zorgverlener kan je hier meer over uitleggen.

Aanvraag door huisarts

Je kunt met verwijzing naar iedere gecontracteerde instelling die een MRI scan kan uitvoeren. Dit kan een ziekenhuis of een kliniek zijn. Iedere instelling in Nederland houdt zich aan de opgestelde maatregelen van het RIVM. Bij iedere instelling wordt daarom nu ook gekeken of de MRI scan medisch noodzakelijk is of dat het even kan wachten. Als de MRI scan niet gemaakt kan worden, overleg dan met je huisarts hoe je de tussenliggende periode kunt overbruggen.

Ik heb een vraag over uitgestelde zorg. Bij wie kan ik terecht?

Sta je op een wachtlijst voor een behandeling? Of ben je op zoek naar een andere zorgverlener? Neem dan contact op met het team Zorgadvies en Bemiddeling. Zij kunnen kijken of er mogelijkheden elders zijn

In 5 stappen naar wachtlijstbemiddeling

Landelijke afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners

Samen met zorgkantoren en andere zorgverzekeraars proberen we zorgverleners zoveel mogelijk te ondersteunen zodat zij veilige en tijdige zorg kunnen blijven bieden. Landelijk zijn er verschillende afspraken gemaakt.

Wat doen zorgverzekeraars om zorgverleners te ondersteunen?

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners en zorgorganisaties. Daarom zorgen wij er op verschillende manieren voor dat zij de (acute) zorg kunnen blijven bieden. Meer informatie vind je op de website van zorgverzekeraars Nederland.

Wat doen zorgverzekeraars om verpleeghuizen te ondersteunen?

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben samen concrete maatregelen opgesteld om organisaties die zorg bieden aan ouderen te helpen. Het gaat om de financiering van extra kosten, compensatie voor inkomstenderving, het op peil houden van liquiditeit en een tijdelijke versoepeling van verantwoording. Meer informatie vind je op de website van zorgverzekeraars Nederland.

Ik heb een afspraak bij de fysiotherapeut. Gaat deze nog door?

Paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en oefentherapie) vindt grotendeels weer in de praktijken plaats. Digitale zorg wordt enkel toegepast waar face-to-face contact nog niet veilig of mogelijk is. De digitale behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Ik heb een nieuwe indicatie voor wijkverpleging nodig. Komt de wijkverpleegkundige bij mij thuis langs?

De wijkverpleegkundige bekijkt per situatie of het in verband met het coronavirus veilig is om thuis langs te komen. Als dat niet zo is, zal de wijkverpleegkundige via beeldbellen of telefonisch contact met je opnemen.

Wat zijn de voorwaarden voor het inzetten van helpenden in de wijkverpleging?

Tijdens de coronacrisis wordt het inzetten van helpenden in de wijkverpleging toegestaan. De voorwaarden staan

op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Bekijk hier hoe de inzet van helpenden aan ons moet worden doorgegeven

Landelijke afspraken Persoonsgebonden Budget (PGB zvw)

Hoe kan ik mijn declaraties indienen van niet-geleverde zorg PGB zvw in verband met het coronavirus?

Deze uitzonderlijke coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom hebben wij in samenwerking met het ministerie van VWS een aantal maatregelen bekendgemaakt die voor pgb-budgethouders de continuïteit van zorg waarborgen. Zo kun je je zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij op dit moment vanwege het coronavirus geen zorg. De declaraties van niet-geleverde zorg kun je indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.

Onderstaande informatie geldt voor de regeling van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.

Betalen

Kan ik een factuur voor premie of eigen risico in termijnen betalen?

Heb je door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk minder inkomen? Dan kun je bij ons gespreid betalen. Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Betalingsregeling voor premie afspreken

Verplicht eigen risico vooruit betalen in termijnen

Eigen risico / eigen bijdrage achteraf gespreid betalen

    Bekijk de meest actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus op de website van de Rijksoverheid en het RIVM. Daar wordt de informatie continu bijgewerkt.