Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Snelle hulp bij schulden

Nieuws
Op vrijdag 31 augustus is in het gemeentehuis van Leiden het convenant 'Snelle Hulp bij Schulden' ondertekend. De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met diverse organisaties, waaronder Zorg en Zekerheid, samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. Ook in Zoetermeer start een pilot om inwoners met schulden eerder te helpen.
Sfeerbeeld

Eerder in beeld

Bij de ondertekening van de afspraken zei Leidse wethouder Marleen Damen: “De ervaring is dat inwoners zich pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot 40.000 euro. Het is dan erg lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en te helpen.”

Vroegsignaleringsteam

De werkwijze is dat aangesloten partners, waaronder Zorg en Zekerheid, betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam: een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het team legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden deze ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldenproblematiek weg te nemen.

Goed bevallen

Leiden heeft al een jaar met deze werkwijze gewerkt en dat is goed bevallen. Leiderdorp stapt daarom ook in. Per 1 september 2018 wordt volgens het convenant gewerkt. De bedoeling is dat het aantal partijen dat melding maakt van betalingsachterstanden verder zal toenemen en meer partijen zich aansluiten bij het convenant.

De samenwerkingspartners die het convenant hebben getekend zijn: gemeente Leiden, gemeente Leiderdorp, Zorg en Zekerheid, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD – Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, De Sleutels, Portaal, de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren en Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL).

In Zoetermeer zijn de samenwerkende partijen: Meldpunt EMMA (Eerder Melden Minder Achterstanden), de gemeente Zoetermeer, Bureau Krediet Registratie (BKR), woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning, Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Menzis, drinkwaterbedrijf Dunea en energiemaatschappij Eneco.