Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

'Waarde-vol Onderwijs'

Nieuws
“De arbeidsmarktproblematiek in de zorg is urgent. Niks doen is geen optie.” Aldus Marvin Slik, projectleider bij het Zorgkantoor van Zorg en Zekerheid. In dit interview met Femke van den Berg vertelt hij over de betrokkenheid van het zorgkantoor bij 'Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs'.
Sfeerbeeld

‘Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs’

Om radicaal de verpleeghuiszorg te vernieuwen is het belangrijk te beginnen bij het onderwijs. Zorgorganisaties en onderwijsvernieuwers zoeken elkaar steeds vaker op in het kader van de vernieuwingsbeweging om lokaal, regionaal en landelijk krachten te bundelen voor radicale vernieuwing van onder andere het onderwijs. In mei 2018 ondertekenden zorgorganisaties Activite, DSV-verzorgd leven en Topaz, LOC Zeggenschap in zorg en Zorg en Zekerheid een intentieovereenkomst om het zorg- en welzijnsonderwijs radicaal te gaan vernieuwen.

Wat zijn de beweegredenen geweest om het project ‘Radicale Vernieuwing-Waarde-vol Onderwijs’ te ondersteunen?

“Voor de kwaliteit van zorg is goed personeel essentieel. We zien echter dat zorgorganisaties steeds moeilijker aan voldoende goed gekwalificeerde medewerkers kunnen komen. Dat probleem zal in de toekomst alleen maar urgenter worden. Immers: het aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft, zal de komende jaren toenemen. De verwachting is dat de instroom in de verpleeghuizen in 2030 is verdubbeld. Er is dus een groot maatschappelijk belang; niks doen is geen optie. Er moét echt iets gebeuren om te zorgen voor voldoende personeel. Ook het onderwijs zal moeten veranderen. Dat is onvoldoende aantrekkelijk voor studenten en bereidt hen niet optimaal voor op het werk in de langdurige zorg. De mbo- en hbo-opleidingen zijn erg breed en sluiten daardoor minder goed aan bij de wensen van zorgaanbieders. Het traject Radicale Vernieuwing-Waarde-vol Onderwijs probeert hierin verandering te brengen door studenten grotendeels in het werkveld op te leiden. Bovendien wordt beter aangesloten bij de drijfveren van studenten, die immers graag vanaf de start van hun opleiding met cliënten willen werken. Hopelijk leidt de nieuwe opleiding ertoe dat meer mensen voor zorg en welzijn kiezen.”

Wat zou het project uiteindelijk moeten opleveren?

“Voldoende bekwame personeelsleden, die liefdevolle zorg leveren, passend bij wat de cliënt wil en wat de zorgorganisatie nodig heeft. Het zou prachtig zijn als bewoners gaan ervaren dat er meer tijd en aandacht voor hen is en dat ook naasten en zorgorganisaties tevreden zijn.
Verder zou het mooi zijn als dit project een blauwdruk oplevert van hoe zorg- en welzijnsonderwijs er ook uit kan zien. Met deze blauwdruk kunnen andere zorgorganisaties, regio’s en misschien zelfs andere sectoren dan ook hun voordeel doen. Waarbij ik wil benadrukken dat een oplossingsrichting in ene de regio niet per se één-op-één toepasbaar is in een andere regio. Wel kan zo’n blauwdruk het startpunt van een dialoog en samenwerking zijn tussen partijen.”

Wat is precies de rol van Zorg en Zekerheid bij het project? Hoe ondersteunen jullie dit?

“We gaan regelmatig met de zorgorganisaties, studenten en projectleiding in gesprek om te horen hoe het vernieuwingsproject gaat, bijvoorbeeld onlangs nog tijdens het minisymposium. Wat is de voortgang? Vinden zij het logisch om ermee door te gaan? Ook hebben we de afspraak gemaakt dat we voortgangsrapportages ontvangen. Verder hebben we ervoor gekozen om afspraken te maken die passen bij de ambitie van het project. Er zijn dus geen precieze percentages overeengekomen, bijvoorbeeld dat het project minimaal zou moeten leiden tot tien procent meer instroom. Dat kan ook niet, denken wij. Want is een project dan mislukt als er negen procent instroom is bereikt? Ambities zijn mooi en die moet je zeker hebben, maar de werkelijkheid is vaak weerbarstig. Daarom bekijken we steeds in samenspraak met de zorgorganisaties wat dit project voor hen, maar vooral ook voor hun cliënten, oplevert.”

Je bent betrokken bij verschillende projecten. Hoe raken die wel of niet aan ‘Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs’?

“In het kader van de Transitiemiddelen Ontwikkelbudget hebben meerdere zorgorganisaties in onze regio projecten ingediend, waarvan er verschillende zijn gehonoreerd. In totaal heb ik heb ik nu zo’n tien projecten ‘onder mijn hoede’. Veel projecten hebben betrekking op de arbeidsmarktproblematiek. Maar waar het ene project vooral focust op de instroom van nieuw personeel, legt het andere de nadruk op het behouden van oudere werknemers en het beperken van de uitstroom. Ook zijn er projecten die gaan over technologie en het verzamelen en samenbrengen van kennis. Uiteindelijk hebben ze echter allemaal het streven om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor de cliënt.”

Het volledige interview lees je hier.