Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorgadvies van Zorg en Zekerheid helpt verzekerden het beste; ook nu

Nieuws
De Nederlandse ziekenhuizen gaan de planbare zorg voorzichtig weer opstarten. Goed nieuws voor verzekerden bij wie de behandeling in verband met de coronacrisis was uitgesteld. “Ziekenhuizen gebruiken een urgentielijst, om te bepalen welke mensen echt niet meer kunnen wachten op hun behandeling”, vertellen de zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid. “Verzekerden krijgen vanzelf bericht van hun ziekenhuis wanneer zij terecht kunnen. Zij kunnen trouwens altijd contact met ons opnemen om te bepalen of er elders snellere mogelijkheden zijn.”

Het aantal verzekerden dat gebruikmaakt van zorgbemiddeling groeit nog steeds. De zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid doen, vergeleken met de andere zorgverzekeraars, het meeste om mensen de beste zorg te bieden. Dit bleek onlangs uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. “Vorig jaar hebben wij 9% meer verzekerden bemiddeld naar andere instellingen ten opzichte van 2018”, vertellen de zorgadviseurs. “In totaal werden zo 41.271 dagen bespaard. Dit is 59 dagen per verzekerde.”

Sfeerbeeld

In de buurt

Zorg en Zekerheid maakt goede afspraken met zorgprofessionals in de buurt en biedt goede nazorg. “Omdat wij zelf een zorginhoudelijke achtergrond hebben, kunnen wij net dat stapje extra zetten.” “Wij weten bijvoorbeeld of er een zorginstelling is waar verzekerden sneller terecht kunnen voor hun behandeling. Daar komt bij dat wij de zorginstellingen en de specialisten die er werken goed kennen.”

Dankzij deze goede contacten konden de zorgadviseurs vorig jaar 645 verzekerden succesvol bemiddelen naar een andere zorginstelling. In totaal werden er maar liefst 5921 zorgvragen beantwoord. Het merendeel ging over Orthopedie, Oogheelkunde en Fertiliteit.

De Nederlandse Zorgautoriteit prees de zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid niet alleen vanwege de resultaten van de zorgbemiddeling. Net als vorig jaar sprong ook de samenwerking tussen de afdelingen zorginkoop en zorgbemiddeling eruit. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ingewikkelde bemiddelingscases.

Snelheid

De zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid letten tijdens de contacten met verzekerden niet op de tijd. Snelheid van reageren vinden zij echter wel belangrijk. “Omdat wij met vier zorgadviseurs zijn, kan het voorkomen dat verzekerden ons niet meteen aan de lijn krijgen. 90% van de bellers krijgt op dezelfde werkdag een reactie van de zorgadviseurs.”

Na een succesvolle bemiddeling gaat de service nog verder. “Bijna iedere verzekerde wordt binnen een week teruggebeld. Wij horen graag of het allemaal gelukt is en of er nog verdere vragen zijn. Onze verzekerden geven aan dat zij dit telefoontje zeer op prijs stellen.”

Heeft u vragen over uw behandeling? Wilt u een second opinion of wilt u weten waar u sneller zorg kunt krijgen? Klantadvies en Bemiddeling helpt u graag: 071-58 25 828 en zorgadvies@zorgenzekerheid.nl.