Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Beperking administratieve lasten

Nieuws
In de komende nieuwsbrieven brengen we graag verschillende voorbeelden onder
de aandacht hoe wij samen met huisartsen proberen om administratieve lasten te
beperken.

Rectificatie nieuwsbrief augustus
In tegenstelling tot wat wij eerder op de website hebben vermeld, heeft een verwijzing voor medisch specialistische zorg heeft geen houdbaarheid. Voorheen moest de behandeling binnen 365 dagen starten. Dit is niet meer zo, er is geen einddatum. Voor verwijzingen naar de GGZ geldt dat de verwijzing 275 dagen geldig is, waarbij de ingangsdatum het moment is waarop de patiënt zich meldt bij de GGZ instelling, en niet het moment waarop de verwijsbrief wordt afgegeven. Uiteraard passen wij de website hierop aan. Meer informatie kunt u vinden op: Verwijzingen | Huisartsen | (Ont)Regel de Zorg (ordz.nl)

Zorgbemiddeling
Met schermen in de wachtkamer van huisartsenpraktijken wijzen zorgverzekeraars patiënten op de hulp die ze kunnen krijgen om sneller een behandelaar te vinden. Lees hier het volledige nieuwsbericht op Skipr.

Gegevens vooraf ingevuld in vragenlijst zorgovereenkomst 2023-2025
De vragenlijst voor de zorgovereenkomst 2023-2025 is inmiddels gesloten en we zijn blij dat vrijwel alle huisartspraktijken de samenwerking met ons voortzetten. We hebben de bij ons bekende gegevens weergegeven aan het begin van de vragenlijst, zodat u deze kon gebruiken bij het invullen. Indien er geen wijzigingen waren aan bijvoorbeeld de POH’s, hoefde u hiervoor niet opnieuw de documenten aan te leveren – omdat deze reeds bij ons bekend waren.

Vanaf het tweede kwartaal wordt de vragenlijst weer ingericht voor mutaties op de lopende overeenkomst, wat betekent dat u deze uitsluitend hoeft in te vullen indien er wijzigingen zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2023. Geen wijzigingen? Dan hoeft u niets te doen.

Vereenvoudiging werkwijze aanvragen hulpmiddelen
Wist u dat uw cliënt zelf hulpmiddelen mag aanvragen bij onze gecontracteerde zorgaanbieders? Als u aan uw cliënt doorgeeft wat u adviseert, dan kan uw cliënt de benodigde hulpmiddelen zelf aanvragen via de website van de gecontracteerde zorgaanbieder.

Dit zorgt voor een vereenvoudiging en versnelling van het proces voor alle betrokken partijen. U hoeft géén voorschrift meer te schrijven en/of het hulpmiddel telefonisch of per e-mail aan te vragen. Uw cliënt vraagt online de benodigde hulpmiddelen aan, de zorgaanbieder ontvangt digitaal de aanvraag en de cliënt ontvangt direct een bevestiging. Zo heeft uw cliënt de regie in eigen hand, waarbij uiteraard ook aangegeven kan worden wanneer de levering moet plaatsvinden. In deze tijd van werkdruk ondersteunt ZorgenZekerheid het online bestellen door de cliënt graag!

Indien u liever zelf het hulpmiddel aanvraagt voor uw cliënt, dan kunt u dit uiteraard ook via de websites van de zorgaanbieders regelen. Natuurlijk is het ook mogelijk om hulpmiddelen door uw cliënt of de mantelzorg op te laten halen bij één van de uitleenpunten van deze hulpmiddelenleveranciers in uw regio. Deze zijn ook via de websites terug te vinden. In het kader van Ontregel de Zorg hopen we hiermee een vereenvoudiging van het proces op een goede manier te ondersteunen.