Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Opschaling Orthopedie in Amstelland

Nieuws
Het zorgprogramma Orthopedie in de Amstelland regio is ontwikkeld in aansluiting op de verschillende relevante richtlijnen en de veranderende structuur van de gezondheidszorg: het streven is om zinnige en zuinige zorg te leveren voor patiënten met een klacht aan het bewegingsapparaat in een van de vijf meest voorkomende orthopedische klachtengebieden. De incidentie van orthopedische klachten binnen huisartsenpraktijken verschilt binnen een wijk doorgaans weinig. Met gebruik van dezelfde richtlijnen, is de interdoktervariatie van medisch handelen echter vaak vrij groot. Huisartsen en fysiotherapeuten trekken gezamenlijk met elkaar op. De patiënt staat centraal. Vertrekpunt is een gezamenlijke multidisciplinaire scholing op basis van wetenschappelijke evidentie. Inmiddels zijn bijna alle zorgverleners in de regio geschoold. Er zijn patiëntprofielen ontwikkeld voor de vijf meest voorkomende orthopedische klachtengebieden. Deze dienen als basis ter bepaling van de gewenste route van verwijzen. De samenwerkende zorgverleners stemmen onderling af wie welke zorgtaken uitvoert. Dit draagt bij aan een eenduidige wijze van benaderen van de patiënt. Door de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener onder te brengen voor de juiste behandeling wordt onder- of overbehandeling voorkomen. Zorg en Zekerheid bespreekt met partijen of dit programma in 2023 ook in de andere regio’s ingevoerd kan worden.