Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Disclaimer

Auteursrecht

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorg en Zekerheid. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Aansprakelijkheid

Zorg en Zekerheid streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Zorg en Zekerheid accepteert echter geen aansprakelijkheid voor schade voortkomend en/of voortvloeiend uit onjuiste of incomplete informatie op deze site en voor onjuiste of incomplete informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Zorg en Zekerheid accepteert ook geen aansprakelijkheid voor of schade als gevolg van storingen en/of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. De informatie op deze website is bedoeld om u een algemene indruk te geven van onze verzekeringen. De polisvoorwaarden zijn altijd doorslaggevend. Zorg en Zekerheid behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Wetgeving e-commerce

Informatie over de Nederlandse wetgeving en overheidsactiviteiten op het gebied van elektronisch zakendoen kunt u lezen op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Zorg en Zekerheid volgt de ontwikkelingen op de voet en stemt haar beleid en activiteiten af op de geldende Europese en Nederlandse wetgeving.