Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Nieuws

Regionale samenwerking
Ons werkgebied is de driehoek tussen Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Doordat wij regionaal werken, kennen we de zorgprofessionals, patiënten- en cliëntenorganisaties, gemeenten en werkgevers met wie we samenwerken goed. Zo kunnen we de beste zorg regelen die bovendien betaalbaar is. En zetten we ons samen in voor preventie en gezondheidsbevordering.

Toolkit 'Wensen en behoeften ouderen'
Gaat u in gesprek met uw patiënten over ouder worden? Gebruik dan de toolkit 'Wensen en behoeften ouderen' van Movisie.

Wlz-brochure voor verwijzers
Speciaal voor verwijzers (zoals huisartsen of wijkverpleegkundigen) is een brochure ontwikkeld over de Wet Langdurige Zorg. Deze is hier te vinden.

Informatie per beroepsgroep