Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerking gemeenten

Hier vindt u informatie over de samenwerking tussen gemeenten en
Zorg en Zekerheid. Ook onze contactgegevens vindt u via deze pagina.
Sfeerbeeld
Mensen beter helpen als zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat is wat we bereiken door samen te werken met u als gemeente en GGD-instelling. We werken aan landelijke thema’s. (1) De ketenzorg bij dementie: Wij vinden dat cliënten en mantelzorgers geen last mogen hebben van verschillende financieringsstromen gedurende het ziektetraject. (2) De overgang 18-/18+ en wetgeving: Betere afstemming van de overgang van Jeugd- naar Zorgverzekeringwet als een jongere 18 jaar wordt. (3) Gezamenlijke activiteiten op gebied van valpreventie: Het voorkomen en dus beperken van valincidenten bij ouderen. De gezamenlijke activiteiten dienen als voorbeeld voor andere gemeenten.

Vanaf 2015 is de zorg en ondersteuning voor mensen met een zorgvraag anders gefinancierd en georganiseerd. Drie wetten spelen daarin een belangrijke rol:

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) --> uitvoerder = gemeenten

de Zorgverzekeringswet (Zvw) --> uitvoerder = zorgverzekeraars

de Wet langdurige zorg (Wlz) --> uitvoerder: zorgkantoren

De drie verschillende domeinen hebben veel raakvlakken met elkaar. Daarom is goed samenspel tussen de uitvoerende partijen van belang.  

Het zorgkantoor Zorg en Zekerheid en de gemeenten in regio’s Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden trekken samen op. Nieuw is dat we casuïstiek bespreken en knelpunten op het grensvlak Wmo en Wlz aanpakken.

Wilt u casuïstiek op het grensvlak van Wmo-Wlz aandragen of knelpunten bespreken? Neem dan contact op met het zorgkantoor Zorg en Zekerheid door middel van het e-mailadres: sociaaldomeinwlz@zorgenzekerheid.nl.

Sfeerbeeld

Samenwerking gemeenten en Zorg en Zekerheid

Regiovisie Ouderenzorg Amstelland en De Meerlanden

Op 23 november vond bij Zorg en Zekerheid een bijeenkomst plaats over de samenwerking tussen de gemeenten en Zorg en Zekerheid. Hieronder kunt u de presentaties die deze dag zijn gegeven lezen.

Beroepsgroepen: