Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

"Gemeenten: mijn stem hebben ze!"

Blog
In maart mochten we naar de stembus voor de gemeenteraads- verkiezingen. Een mooi moment om eens stil te staan bij de gemeenten waarmee Zorg en Zekerheid samenwerkt. Niet alleen omdat dit sinds september 2016 mijn werk is. Ook omdat er mooie voorbeelden zijn die, wat ons betreft, bekendheid én navolging verdienen.

Mensen beter helpen als zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat is het gezamenlijke doel van de samenwerking tussen Zorg en Zekerheid en de gemeenten. Toen ik in dienst kwam bij Zorg en Zekerheid heb ik direct kennisgemaakt met de gemeentelijke gezondheidsdiensten en betrokken ambtenaren in ons werkgebied. Omdat ‘samen’ in de genen van Zorg en Zekerheid zit en omdat we veel van elkaar kunnen leren. Mooi was dat we in korte tijd tot een gezamenlijke agenda kwamen. Met elkaar hebben we een vertaalslag gemaakt van landelijke thema’s naar de regio en werken we samen op drie speerpunten:  

  1. Ketenzorg bij dementie waarbij we willen voorkomen dat mensen (en hun mantelzorgers) last hebben van verschillende financieringsstromen gedurende het ziektetraject.
  2. Extramuralisering  van de geestelijke gezondheidszorg, waarbij we mensen met ggz-problematiek in de wijk alternatieven bieden voor  opname in een instelling en 18-/18+ waarmee we samen met gemeenten een soepele overgang  creëren van jeugd- naar volwassenen-ggz.
  3. Gezamenlijke activiteiten op gebied van preventie.

Zorg en Zekerheid werkt in drie regio's met gemeenten samen: Holland Rijnland, Amstelland en Meerlanden en Haarlemmermeer.  Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en het beweegprogramma ‘Lekker in je Lijf’ voor volwassen zijn typische preventieactiviteiten die inmiddels in verschillende gemeenten worden ingezet. Daarnaast werken we op regionaal niveau aan valpreventie met verschillende partijen en gemeenten. Nieuw zijn de stappen die we gezamenlijk zetten rondom de inrichting van de ggz buiten de muren van de instelling. Binnenkort gaan we op werkbezoek naar de gemeente Utrecht, die ervaring heeft met wijkgerichte ggz-zorg. Naar Utrechts voorbeeld willen we in onze regio een pilot gaan doen met fact- en wijkteams, op een manier die voor ons werkt. Mensen worden in de wijk geholpen en begeleid. Deze manier van werken heeft de toekomst; het werkt preventief en hierdoor worden mensen sneller en beter geholpen, wanneer zij ggz-zorg nodig hebben.

Welzijn op Recept

Onlangs ondertekenden de samenwerkende partners van Welzijn op Recept Leiden de pledge ‘Alles is gezondheid’. Hieruit blijkt dat we allemaal op een positieve manier welzijn en gezondheid willen verbinden en verbeteren. En dat er, naast gemeente en zorgverzekeraar, ook samenwerking mogelijk is met zorg- en welzijnsaanbieders . Wat we gemeen hebben: zorg is niet per definitie medisch. Met Welzijn op Recept focussen we juist op de kracht van welzijn en het sociale domein. Welzijn op Recept ‘doen’ we trouwens al jaren en niet alleen in Leiden. Vele andere gemeenten in de regio hebben dit concept ook omarmd.

Ontwikkelingen in de regio

Vooruitlopend op de Gecombineerde Leefstijl Interventie (advies en begeleiding rondom de leefstijl die volgend jaar waarschijnlijk in de basisverzekering komt; red.) start Zorg en Zekerheid binnenkort een pilot met de Positieve Gezondheidscheck. Deze geeft inzicht in zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid, de leefstijl en -doelen van mensen. Dat betekent: niet uitgaan van de ziekte of beperking maar juist van de wensen en mogelijkheden. Die komen steeds vaker vanuit de wijk en richten zich op meedoen in de samenleving, zingeving, meer ontspannen of meer bewegen.

Ook Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS hechten veel waarde aan de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Ik volg op dit moment  de cursus bij ZN waar ik collega’s van andere zorgverzekeraars ontmoet en wij onze ervaringen met elkaar delen. Daarnaast neemt Zorg en Zekerheid deel aan het Jongeriusoverleg waar gemeenten en zorgverzekeraars elkaar inspireren en stimuleren.

Iedereen heeft recht op Zorg en Zekerheid

Een bijzonder onderdeel van mijn werk bij Zorg en Zekerheid zijn de gesprekken met gemeenten over de zorg aan de deelnemers van de gemeentepolis. Dit is een collectieve verzekering voor de sociale minima. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op Zorg en Zekerheid, ook de kwetsbare mensen in onze samenleving. Vorig jaar zijn er daarom nieuwe vormen van samenwerking bijgekomen, met onder andere de gemeenten Utrecht en Haarlem.

Heeft mijn verhaal u op nieuwe ideeën gebracht of wilt u meer informatie over de voorbeelden in deze blog? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen, want ik praat graag eens met u door over samenwerken met Zorg en Zekerheid.

Juliëtte Neomagus
Seniorbeleidsmedewerker Samenwerking Gemeenten
Zorg en Zekerheid