Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

“Bijzonder dat NZa alleen naar kosten van gemeentepolis kijkt”

Nieuws

Zorgverzekeraars moeten het verschil maken met zorginkoop en dienstverlening en niet met marketing, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit woensdag in de Zorgmonitor Zorgverzekeringen 2021. Vreemd genoeg concludeert de NZa daarna dat mensen niet per definitie beter af zijn met een gemeentepolis. “Het is opmerkelijk dat hier alleen naar de premie per verzekerde wordt gekeken”, zegt bestuurslid Henk Gerla van Zorg en Zekerheid. “Juist vanuit zorginkoop en dienstverlening biedt Zorg en Zekerheid maatwerk aan gemeenten. Daar ligt de meerwaarde van de gemeentepolis. Het levert zowel op individueel als gemeentelijk niveau meer gezondheid op en dat dempt de zorgkosten.”

Sfeerbeeld

Zorg en Zekerheid vindt dat de gemeentepolis een maatschappelijke functie heeft. “Het zorgverzekeringssysteem is gebaseerd op solidariteit en keuzevrijheid”, zegt Henk Gerla. “Dat geldt ook voor mensen met een laag inkomen. Zorg en Zekerheid kiest er bewust voor hen een gemeentepolis te bieden. Omdat wij geen winstoogmerk en geen aandeelhouders hebben, hoeven wij niet op de gemeentepolis te verdienen. Onze investering in de gemeente gaat sowieso verder dan geld. Met kennis en kunde helpen we iedere gemeente in ons werkgebied op een duurzame manier. Dat komt ten goede aan de verzekerden met een gemeentepolis.”  

Keuzes binnen de gemeentepolis

Binnen de gemeentepolis valt voldoende te kiezen: soms zijn er drie en in de meeste gemeenten zijn er twee aanvullende pakketten. Wie weinig zorgkosten verwacht, kiest de basis- of standaard aanvullende verzekering. Voor wie hogere zorgkosten heeft, biedt de topverzekering ruime vergoedingen. De gemeente, die meebetaalt aan de premie, bepaalt welke pakketten er in de etalage komen. “Hierbij is bijvoorbeeld het regiobeeld, dat we samen met gemeenten en zorgverleners hebben opgesteld van belang”, legt Henk Gerla uit. “Daar zijn per gemeente een aantal kernpunten uit voortgekomen. Het gaat dan niet alleen om zorg maar ook heel nadrukkelijk om preventie en de mogelijkheden binnen het sociale domein.”

Maatwerk voor iedere gemeente

“De GGD’s, maar ook wij als zorgverzekeraar, zien dat mensen met een laag inkomen in verhouding veel zorg gebruiken”, vervolgt Henk Gerla. “Wij denken dat zij soms beter gebaat zijn bij een andere interventie, zeker als er sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd. Er zijn bijvoorbeeld geldzorgen en familieproblemen waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan. In co-creatie met gemeenten en de GGD kijken we welke preventieve interventies ingezet kunnen worden waar mensen met een laag inkomen baat bij hebben. Zo kunnen we samen gericht en effectief werken aan hun gezondheid en welzijn.”  

Bewezen werkende interventies vinden inmiddels in elke Zorg en Zekerheid-gemeente plaats. “Welzijn op Recept is hier een goed voorbeeld van”, aldus Henk Gerla. “De huisarts verwijst door naar een welzijnscoach van de gemeente. Hierbij werken we volgens de principes van Positieve Gezondheid: zet actief in op preventie. Dan gaat het om fysieke maar ook mentale fitheid en sociaal en financieel meedoen. Zorg en Zekerheid is hiermee letterlijk beter in jouw buurt: wij helpen je graag de gezondste versie van jezelf te worden.”

De collectieve afspraken die voor de gemeentepolis worden gemaakt, bieden volgens Zorg en Zekerheid voor de gemeente en verzekerden ook veel administratieve voordelen op. "Daarmee nemen wij kosten en zorgen uit handen."

Eigen risico

“Juist voor mensen met een laag inkomen is het belangrijk niet alleen naar de premie te kijken”, besluit Henk Gerla. “De gemeentepolis biedt keuzevrijheid en inhoud, zoals de NZa ook bepleit. Dat levert zekerheid en rust op, bijvoorbeeld omdat mensen het eigen risico kunnen meeverzekeren. Zo biedt de gemeentepolis mensen met een laag inkomen een beetje extra gezondheid.”

Lees hier het artikel dat Skipr over dit standpunt van Zorg en Zekerheid schreef.