Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Haarlemmermeer op weg naar gezondste regio van Nederland

Nieuws
Inwoners van Haarlemmermeer zijn gemiddeld jonger, sporten vaker, hebben lagere zorgkosten en een hogere levensverwachting dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit het regiobeeld Haarlemmermeer, dat is opgesteld door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Omdat er in de regio een forse bevolkingsgroei wordt verwacht en de vergrijzing zal toenemen, zetten de samenwerkingspartners juist nu samen stappen om tegemoet te komen aan de zorg- en welzijnsbehoefte van de inwoners.
Sfeerbeeld

Het regiobeeld geeft een algemeen overzicht van de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio Haarlemmermeer. Hieruit blijkt dat Haarlemmermeer een mooie uitgangspositie heeft om door te groeien naar de gezondste regio van Nederland.

Positieve verschillen

Omdat de inwoners gemiddeld jonger zijn, vaker wekelijks sporten en lagere zorgkosten hebben, is het geen verrassing dat zij tevreden zijn over hun leefomgeving en gezondheidstoestand. Ook ervaren zij minder ongemak van gezondheidsproblemen en is hun levensverwachting hoger dan het landelijk gemiddelde.

Niet alleen de volwassen maar ook de jeugd van Haarlemmermeer is gezonder gaan eten, meer gaan bewegen en minder gaan roken. Het gebruik van genotsmiddelen ligt voor de Haarlemmermeerse jeugd lager dan landelijk. Ook wordt er minder gebruikgemaakt van jeugdhulp.

De hogere ervaren gezondheid is onder meer te verklaren door het feit dat het aantal chronische aandoeningen lager is en men minder last heeft van gezondheidsproblemen of functiebeperkingen. Ook het risico op angst en depressie en het percentage eenzaamheid is lager dan het landelijk gemiddelde.

Aandachtspunten

Het percentage onder- én overgewicht onder de inwoners van Haarlemmermeer is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook het percentage dat sterft als gevolg van een beroerte is in Haarlemmermeer significant hoger dan in de rest van Nederland

Opvallend is verder dat inwoners van Haarlemmermeer vaker naar de huisarts gaan en ook vaker gebruikmaken van ziekenhuiszorg. Hetzelfde geldt voor het gebruik van geestelijke gezondheidszorg (zowel basis-ggz als POH-GGZ).

Ontwikkelingen

De verwachting is dat het aantal inwoners in Haarlemmermeer fors zal stijgen. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder zal procentueel het meest stijgen in Haarlemmermeer. Ook is de verwachting dat het aantal mensen dat lijdt aan dementie flink zal toenemen. Landelijk is dit percentage in 2050 met 121% gestegen ten opzichte van 2020. In Haarlemmermeer is deze stijging nog hoger, namelijk 195%.

De landelijke totale zorguitgaven zullen de komende jaren fors stijgen: van €86 miljard in 2015 naar €174 miljard in 2040. Door het huidige zorggebruik en de demografische ontwikkelingen wordt voor Haarlemmermeer een grotere stijging in ziekenhuiszorg, huisartsen-, paramedische en mondzorg verwacht.

Regiobeeld vertalen

Het regiobeeld Haarlemmermeer is opgesteld door zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. In de komende periode gaan de samenwerkingspartners bepalen op welke onderwerpen de focus komt te liggen.  

De samenvatting van het regiobeeld vindt u hier.