Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Hoognodige hulp voor huisartsen

Nieuws

Gisteren stond een groep huisartsen in de Tweede Kamer, met de petitie ‘Help, de huisarts verzuipt.’ Zorg en Zekerheid begrijpt deze hartenkreet en biedt graag de helpende hand: wij geloven dat er mogelijkheden zijn die meer lucht en ruimte brengen in de huisartsenzorg.  

Laten we met één belangrijke boodschap beginnen: dankzij de tomeloze inzet van huisartsen zijn en worden tijdens deze coronapandemie levens gered. Worden ziekenhuizen zo veel als mogelijk ontlast en houden we als maatschappij vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg.  

Dat neemt niet weg dat huisartsen het al jaren steeds drukker krijgen. Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaat zelfs een tekort. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ziet dat het water veel huisartsen aan de lippen staat. Wij kunnen ons goed voorstellen dat zij op dit moment alleen proberen te overleven. Daarom delen wij, vanuit onze ervaringen in Zuid-Holland Noord, Amstelland en Haarlemmermeer, vijf mogelijke oplossingsrichtingen:

  1. We worden steeds ouder en hebben steeds meer zorg nodig. Het personeelsaanbod in de huisartsenpraktijk maakt daarbij een tegenovergestelde beweging. In de regio’s van Zorg en Zekerheid zien steeds meer huisartsen taakdifferentiatie en -delegatie als oplossing. Het orthopedieproject in Amstelland is hier een goed voorbeeld van. Hierdoor hoeven niet alle mensen met orthopedische klachten naar de huisarts, maar weten zij rechtstreeks de fysiotherapeut te vinden.  

  2. Beginnende huisartsen merken dat huisvesting vaak onbetaalbaar is of hebben moeite een praktijkruimte te vinden. Ook Zorg en Zekerheid ziet dat veel gemeentes hun grond hebben verkocht aan commerciële vastgoedpartijen. Dit stuwt de prijzen fors op. In Amstelland, Haarlemmermeer en Leiden zitten wij daarom, samen met huisartsen, met de gemeente aan tafel om te zoeken naar oplossingen voor huisvestingsproblemen. De lessen die wij hebben geleerd in de regio Amstelland delen we graag met huisartsen in andere regio’s.

  3. Zorg en Zekerheid denkt dat huisartsen meer ruimte en lucht krijgen wanneer zij kiezen voor multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Dit geldt ook voor het bestuur van dit samenwerkingsverband. De apotheker, de huisarts, wijkverpleegkundige en paramedici beslissen samen welke zorg de patiënt krijgt. Door samenwerking kunnen zij de zorg beter afstemmen op de situatie van de patiënt en werken alle zorgprofessionals efficiënter.

  4. Online consulten, beeldbellen, zelfmeet- en monitoringapps en Thuisarts.nl hebben sinds vorig jaar een vlucht genomen én hun waarde bewezen. Ook de Patiëntenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Het zorgt voor meer eigen regie, beter zelfmanagement, gemak, betere kwaliteit van leven, meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden. Ook roepen we de gehele eerste lijn op meer gebruik te maken van data, om patronen in de patiëntenzorg te ontdekken. Door controles en minder complexe zorg via thuismeettools aan te bieden, ontstaat ook ruimte in de huisartsenpraktijk.

  5. Zorg en Zekerheid heeft goede ervaring met de zorg en ondersteuning die de nulde lijn kan bieden, via bijvoorbeeld Welzijn op Recept. Mensen die met een niet-primair medische vraag naar de huisarts gaan, worden doorverwezen naar het sociale domein. Dit zorgt voor meer ruimte in de wachtkamer. Zorg en Zekerheid investeert verder fors in scholing van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid en het voeren van het Positieve Gezondheidsgesprek. Op deze manier hoeven huisartsen niet meer iedere patiënt in de wachtkamer zelf te behandelen. En is er meer tijd voor patiënten die écht een huisarts nodig hebben.  

Zorg en Zekerheid spreekt nogmaals waardering en steun uit aan alle huisartsen in Nederland. En wij gaan graag met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld via huisartsen@zorgenzekerheid.nl  

Dit artikel is ook te lezen op platform De eerstelijns.