Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Kaag en Braassem aan de slag met positieve gezondheid

Nieuws

Alle huisartsen, apotheken en een aantal fysiotherapeuten werken in de gemeente Kaag en Braassem intensief met elkaar samen. Dat heeft voor inwoners en voor de gemeente veel voordelen. Op 11 september werd een groep diëtisten, ergotherapeuten, jeugdartsen, verloskundigen, wijkverpleegkundigen en welzijnsmedewerkers van de gemeente bijgepraat over deze samenwerking. Zorg en Zekerheid is trots op dit wijksamenwerkingsverband en sloot graag aan tijdens deze inspiratiebijeenkomst.

Sfeerbeeld

Wat mankeert iemand echt? Wat kunnen mensen, misschien met wat hulp, doen om zich beter te voelen? Door nog meer met elkaar samen te werken, kunnen de zorgverleners uit Kaag en Braassem hun inwoners nog betere zorg bieden. De voordelen: de gemeente is relatief klein, zorgverleners kennen elkaar al en er is een mooie basis dankzij het samenwerkingsverband van de huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten.

Is de zorgvraag echt medisch?

Wat is het idee? Mensen die eenzaam zijn, komen soms met medische klachten naar de huisarts. Een gezellige fietstocht op een duofiets van Fietsmaatjes werkt dan vaak beter dan een pilletje. De huisartsen schrijven daarom al enige tijd Welzijn op Recept voor. Zo focust de huisarts niet op de kwaal, waarmee iemand is gekomen, maar op de achterliggende zorgvraag.

Het idee is dat dit soort positieve gezondheidsgesprekken ook door andere zorgverleners kunnen worden gevoerd. Want niet iedereen komt bij de huisarts. Wethouder Petra van der Wereld, die een inleiding verzorgde tijdens de inspiratiebijeenkomst, is in ieder geval enthousiast over het idee om ’meer in welzijn dan in zorg te denken’.

Eén gesprek per week

“Begin met één zo’n gesprek per week’’, adviseerde Reos-organisatiedeskundige John Hoenen, die de bijeenkomst leidde. “Een goed hulpmiddel zijn de Positieve Gezondheid-vragenlijsten, zeker wanneer die vooraf zijn ingevuld. Die zetten mensen tijdens het invullen vaak al aan het denken.”

De vragenlijsten voor het positieve gezondheidsgesprek zijn de vinden op de website van Mijn Positieve Gezondheid.