Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Team Zorgadvies en Bemiddeling: "Bel of mail ons als je zorg nodig hebt”

Nieuws

Onlangs werd bekend dat er minimaal 140.000 mensen wachten op een behandeling in het ziekenhuis. Geldt dit ook voor jou en ben je verzekerd bij Zorg en Zekerheid? Neem dan contact op met het team Zorgadvies en Bemiddeling. Onze zorgadviseurs kunnen voor je kijken welke mogelijkheden er zijn.

Sfeerbeeld

Het aantal verzekerden dat gebruikmaakt van zorgbemiddeling groeit nog steeds. Al merken de zorgadviseurs van team Zorgadvies en Bemiddeling dat er sinds de zomer van 2020 minder mensen contact met hen opnemen. “Na de eerste golf kregen we fors minder vragen. Daardoor is het totale aantal bemiddelingen, telefoontjes en mails lager dan in 2019."

In 2020 wisten de zorgadviseurs zo’n 27.400 wachtdagen te besparen, tegen 41.271 in 2019. Het aantal bemiddelingen is in 2020 met 26% afgenomen ten opzichte van 2019. Het aantal wachtdagen per bemiddeling is vrijwel gelijk gebleven: 58 in 2020 tegenover 59 dagen per verzekerde in 2019.

In de buurt

Uit recent onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid, net als in 2019, zich actief inzetten om mensen de beste zorg te bieden. De NZa roept alle zorgverzekeraars op tot regionale samenwerking met zorgprofessionals. “Goed nieuws voor Zorg en Zekerheid, want regionale samenwerking zit al 200 jaar in onze genen”, zeggen de zorgadviseurs in koor.

De Nederlandse Zorgautoriteit prijst de zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid niet alleen vanwege de resultaten van de zorgbemiddeling. Net als vorig jaar springt ook de samenwerking tussen de afdelingen zorginkoop en zorgbemiddeling eruit. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ingewikkelde bemiddelingscases. “Wij maken goede afspraken met zorgprofessionals in de buurt en bieden goede nazorg. Omdat wij zelf een zorginhoudelijke achtergrond hebben, kunnen wij net dat stapje extra zetten. Wij weten bijvoorbeeld of er een zorginstelling is waar verzekerden sneller terecht kunnen voor hun behandeling. Daar komt bij dat wij de zorginstellingen goed kennen.”

Uitgestelde zorg

De verwachting is dat team Zorgadvies en Bemiddeling een drukke periode tegemoet gaat. “De berg aan uitgestelde zorg moet snel worden ingehaald, terwijl het personeel met onderbezetting en overbelasting te maken heeft. De inhaalzorg komt daarom niet alleen op het bord van ziekenhuizen. Ook huisartsen, zelfstandige behandelcentra en andere zorgprofessionals helpen mee.”

Het is sinds de eerste golf voor ziekenhuizen lastig geworden om inzage te geven in de wachttijden voor operatieve ingrepen. “Soms is het voor verzekerden niet lonend om over te stappen naar een ander ziekenhuis”, leggen de zorgadviseurs uit. “Zij starten met een eerste consult en dan komen ze onder aan de wachtlijst van het andere ziekenhuis. Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) kunnen wel goed aangeven wat de vermoedelijke wachttijd gaat worden voor een operatieve ingreep. De nadelen van de ZBC’s zijn dat niet elke ingreep uitgevoerd kan worden en niet elke verzekerden terecht kan. Een te hoog BMI, leeftijd en bepaald medicatiegebruik zijn bijvoorbeeld contra-indicaties.”

Het verplaatsen van zorg is overigens niet nieuw. “In 2019 zagen we al dat 45% van de medisch specialistische zorg bemiddeld kon worden naar een ZBC. In 2020 is dit toegenomen tot 68%”.

Andere gesprekken

De zorgadviseurs merken dat de telefoongesprekken sinds de coronapandemie anders zijn geworden. “In eerste instantie was er veel begrip voor de situatie. Vandaag de dag merken we dat mensen wat minder begripvol zijn, omdat het geduld al lang op de proef gesteld wordt. Zeker als er in de media werd gezegd dat er werd opgeschaald. Anderen zijn ontevreden dat de reguliere zorg was afgeschaald vanwege de zorg aan patiënten met COVID-19. Sommigen zijn al voor de eerste golf op de wachtlijst gezet en wachten dus al extreem lang op zorg. Met alle gevolgen van dien voor zowel de verzekerde, als familie maar ook werkgevers en zorgverzekeraars. Wij hebben schrijnende verhalen gehoord. Best frustrerend, dat wij dan alleen een luisterend oor kunnen bieden.”

Welke vragen komen bij de zorgadviseurs binnen? “Er is een forse toename in het aantal vragen over geestelijke gezondheidszorg. Het kan zijn dat er meer verwijzingen zijn vanuit de huisarts, maar waarschijnlijk zijn er ook meer mensen in de problemen gekomen door COVID-19. Het kan ook komen dat de instellingen langere wachttijden hebben gekregen, mede veroorzaakt door Covid maatregelen, en dat daarom er meer vragen worden gesteld. Voor wat betreft wijkverpleging zien wij dat wij dit jaar minder verzekerden hebben kunnen bemiddelen. Niet omdat er geen vraag is naar bemiddeling maar vanwege capaciteitsproblemen bij zorgaanbieders.”

Snelheid

De zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid letten tijdens de contacten met verzekerden niet op de tijd. Snelheid van reageren vinden zij echter wel belangrijk. “Omdat wij met vier zorgadviseurs zijn, kan het voorkomen dat verzekerden ons niet meteen aan de lijn krijgen. 90% van de bellers krijgt op dezelfde werkdag een reactie van de zorgadviseurs.”

Na een succesvolle bemiddeling gaat de service nog verder. “Bijna iedere verzekerde wordt na een week teruggebeld. Wij horen graag of het allemaal gelukt is en of er nog verdere vragen zijn. Onze verzekerden geven aan dat zij dit telefoontje zeer op prijs stellen en in de praktijk blijkt dat 85% van de verzekerden gebruikmaakt van de aangeboden zorgbemiddeling.”

Wil je contact met het team Zorgadvies en Bemiddeling van Zorg en Zekerheid? Bel of mail dan naar zorgadvies@zorgenzekerheid.nl of 071-582 5828. De infographic van 2020 kun je hier downloaden.