Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid houdt premiestijging voor 2022 zeer beperkt

Nieuws
Ondanks de stijgende zorgkosten kiest Zorg en Zekerheid ervoor de zorgpremie voor 2022 minimaal te verhogen. De meest gekozen basisverzekering, de Zorg Zeker Polis, stijgt met slechts € 2,35 per maand. “Wij zetten bewust een extra deel van onze reserves in”, legt Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur, uit. “Zo bieden wij een premie die lager is dan het Ministerie van VWS had voorspeld.” Zorg en Zekerheid blijft zich in deze onzekere tijd sterk maken voor passende, betaalbare zorg en preventie in de buurt. “Wij doen er alles aan om de toegang tot zorg voor onze verzekerden te behouden”, vervolgt Ton van Houten. “Tegelijkertijd hebben wij oog voor ‘onze’ zorgprofessionals. De zorg staat onder hoge druk. Daar kunnen we alleen samen een weg in vinden. Bijvoorbeeld door als kabinet minimaal 1% van het zorgverzekeringsgeld in preventie te investeren.”    

Het was dit jaar extra complex om de premie vast te stellen. “Dat kwam mede door de discussie over de IC-capaciteit, de afspraak voor hogere lonen voor zorgpersoneel en de verdere stijging van de zorgkosten. Ook is er door corona nog steeds sprake van inhaalzorg en uitstel van behandelingen. Zorg en Zekerheid kiest er bewust voor de hogere zorgkosten ten opzichte van de grote zorgverzekeraars het minste door te vertalen in de premie. Daarnaast zetten wij ons extra in om de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden, bijvoorbeeld via ons team Zorgbemiddeling en Advies. Zij kennen de situatie en de zorgprofessionals in de buurt goed. Zo kunnen zij voorkomen dat mensen onverantwoord lang op zorg moeten wachten."

Passende zorg in de buurt

Zorg en Zekerheid is al jaren betrokken bij programma’s in de buurt om een beweging in de zorg op gang te brengen. Zo kunnen we ook in de toekomst de zorg beschikbaar en betaalbaar houden. “Samen met zorgprofessionals en gemeenten zetten we bijvoorbeeld actief in op het verplaatsen van zorg uit academische centra naar algemene ziekenhuizen”, vertelt Ton van Houten. “Dit gebeurt inmiddels in zowel de regio Amstelland als Leiden. Ook stimuleren we ziekenhuizen en huisartsen de zorg anders te organiseren. Zo werken in de Leidse wijk Stevenshof diabetes- en hartpatiënten thuis aan hun leefstijl. De arts kijkt op de achtergrond mee en heeft meer tijd voor andere patiënten.”

Samenwerking met gemeenten

Al jaren investeert Zorg en Zekerheid actief in het voorkomen van zorg. “Gister riepen wij het nieuwe kabinet op ons voorbeeld te volgen en minimaal 1% van het zorggeld te investeren in preventie”, zegt lid Raad van Bestuur Henk Gerla. “Op preventiegebied werken wij intensief samen met ‘onze’ gemeenten. Samen kijken we bijvoorbeeld of mensen die bij de huisarts komen, ondersteund kunnen worden vanuit het welzijnsdomein. Welzijn op Recept is inmiddels in elke Zorg en Zekerheid-gemeente beschikbaar.” Die investering gaat verder dan geld. “Met kennis en kunde helpen we gemeenten op een duurzame manier, aan de hand van de regiobeelden Zuid-Holland Midden, Amstelland en Haarlemmermeer. Op het vlak van financieel en sociaal meedoen, fysieke fitheid en mentale gezondheid zetten we mooie stappen. Zo worden we samen de gezondste regio van Nederland.” 

Geen winstoogmerk

Zorg en Zekerheid is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. “Jaarlijks stellen wij in het najaar de premie vast”, sluit Henk Gerla af. “Daarbij gaan wij uit van de totale verwachte kosten, zonder een winstmarge. Vallen de kosten uiteindelijk lager uit dan verwacht? Dan vloeit dat geld terug naar de zorg en naar onze verzekerden, via de premie. Voor 2022 zetten we, vanwege de onzekere tijden, bewust een extra groot deel van onze reserves in. Zo lossen wij onze belofte in om zorg en preventie in de buurt toegankelijk en betaalbaar te houden.”

Premies 2022

De premies voor onze zorgverzekeringen 2022 zijn:

Basisverzekering                                                            Maandpremie 2022
Zorg Zeker Polis (natura)                                                € 129,85
Zorg Vrij Polis (combinatie)                                            € 137,35
Zorg Gemak Polis (natura)                                              €  n.t.b.      
   
De maandpremies gelden per verzekerde vanaf 18 jaar, gebaseerd op een vrijwillig eigen risico van
€ 0,00 per maand. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt € 385,00 per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, ook voor alle aanvullende verzekeringen.