Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid zet belangrijke stappen in duurzaamheid

Nieuws

Vandaag, op Duurzame Dinsdag, maakt Zorg en Zekerheid zijn score in de Beleggingsbenchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling bekend. Zorg en Zekerheid heeft dit jaar belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Daarmee scoort de zorgverzekeraar als beste van de kleinere zorgverzekeraars.

De Nederlandse verzekeringssector wordt ieder jaar duurzamer. “Benchmarks zijn een effectief instrument om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te stimuleren”, aldus Angélique Laskwitz, directeur van de VBDO. “Je benut op deze manier de concurrentiekracht van de markt. Een benchmark creëert een race naar de top door het bieden van vergelijkend inzicht en het identificeren van koplopers. Zo wordt sectorbreed het leren en het delen van goede praktijken gestimuleerd. Dit jaar onderzochten we 30 Nederlandse verzekeraars. Goed om te zien dat de middengroep en de kleine verzekeraars een duidelijke verbetering laten zien ten opzichte van de benchmark 2019.”

Verzekeraars krijgen een score tussen de 0 en de 5. Dit cijfer geeft aan hoe goed een bedrijf scoort op vier categorieën: Bestuur (hoe zijn bestuur en de aandeelhouders betrokken bij duurzame beleggingen), Beleid (de plannen over duurzame beleggingen), Implementatie (de praktijk van de duurzame plannen) en Verantwoording (transparantie over de beleggingen). Zorg en Zekerheid haalde een 1,7 waarmee de zorgverzekeraar op de 14de plaats staat. “Daarmee scoren we als beste van de kleinere zorgverzekeraars”, vertelt bestuurslid Henk Gerla.

Aanbevelingen

Hoewel de sector de afgelopen jaren de focus op het klimaatbeleid heeft verscherpt, voeren twee op de vijf verzekeraars nog geen concreet beleggingsbeleid op dit onderwerp. Uit de Benchmark blijkt verder dat bijna de helft (48%) van de verzekeraars nog geen gebruik maakt van actief aandeelhouderschap met focus op klimaat. Dit is een belangrijk middel voor het veranderen van beleid en activiteiten van bedrijven waarin wordt belegd.

Bij Zorg en Zekerheid werden in 2020 belangrijke stappen gezet in duurzaam en verantwoord beleggen. “Vorig jaar kwam 97% van onze beleggingen uit duurzame fondsen”, zegt Henk Gerla. “Hierbij doen wij vooraf een Environment, Social en Governance screening. Het merendeel van onze beleggingen voldoet daarnaast al aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Zo kiezen wij voor duurzame beleggingsfondsen die een lage CO2-emissie hebben. Ook doen we er veel aan om op kantoor onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Die lijn trekken we door naar de organisaties waarmee we samenwerken.”

Van risicomanagement naar echte impact

“In zijn bedrijfsvoering houdt Zorg en Zekerheid rekening met de effecten op zijn medewerkers, het milieu en de maatschappij”, vervolgt Henk Gerla. “Dit doen we met behulp van Positieve Gezondheid, waarbij niet de ziekte maar juist preventie en gezondheid centraal staan. Daarom werken we samen met organisaties en gemeenten in de buurt die zich bezighouden met fysieke en mentale fitheid. Verder investeren wij actief in financieel en sociaal meedoen in de buurt. Positieve Gezondheid komt ook terug in onze zorginkoop en onze andere activiteiten.”

Voor de toekomst streeft Zorg en Zekerheid ernaar de transparantie ten aanzien van zijn beleggingen verder te vergroten. “Het gaat dan niet alleen om inzicht in de beleggingsfondsen, maar ook om bijvoorbeeld het meten, bijhouden en publiceren van de CO2-voetafdruk van de beleggingen”, besluit Henk Gerla.

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Tijdens deze dag neemt het kabinet de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven. Verder staan vandaag de uitreiking van het duurzame lintje en het uitspreken van de duurzame troonrede op het programma. Meer informatie: www.duurzamedinsdag.nl