Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Duurzaam nieuws van Zorg en Zekerheid

Persbericht
Het is vandaag Duurzame Dinsdag, het moment om naar buiten te brengen dat Zorg en Zekerheid een 8 scoort in de nieuwste editie van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Volgens dit onderzoek beleggen wij niet in wapens en niet in bedrijven die wapens verkopen aan risicolanden. Hiermee laten we andere zorgverzekeraars achter ons.
duurzaamheid, man, tuinieren, zon

Uit de Eerlijke Verzekeringswijzer blijkt dat een aantal verzekeraars blijft beleggen in bedrijven die wapens leveren aan landen waar het risico op misbruik hoog is. Hiermee negeren zij waarschuwingen in eerdere rapporten van de Eerlijke Geldwijzer. Ook zijn er verzekeraars die nog geen beleid hebben als het om wapens gaat.

Zorg en Zekerheid heeft wel beleid om investeringen in producenten van controversiële wapens te vermijden. Ook hanteren wij beleid om niet te investeren in bedrijven die wapens verkopen aan landen die mensenrechten schenden of in conflict zijn. Lees hier het gehele rapport van de Eerlijke Geldwijzer.

Ons beleggingsbeleid

Zorg en Zekerheid vindt het belangrijk om duurzaam te beleggen. Dat is niet eenvoudig, onder andere omdat wij beleggen via fondsen van externe vermogensbeheerders. Ook zijn wij een relatief kleine zorgverzekeraar, met in verhouding een kleiner vermogen.

Desondanks proberen we zo duurzaam mogelijk te beleggen. Dat doen we bijvoorbeeld door actief bedrijven uit te sluiten en niet te investeren in organisaties die schade toebrengen aan mensen, natuur en milieu. Ook spreidt Zorg en Zekerheid zijn beleggingen over veel bedrijven, landen en sectoren. Hiermee realiseren we met zo min mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement. En dragen we bij aan een betaalbare premie voor onze verzekerden. Lees hier meer over ons beleggingsbeleid.

Meer dan duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is niet het enige wat Zorg en Zekerheid doet om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze maatschappelijke rol sluit aan op de 17 VN Sustainable Development Goals. Wij kiezen voor concrete activiteiten op de SDG's die bij ons als regionale zorgverzekeraar passen en die we belangrijk vinden.

De kernactiviteiten van Zorg en Zekerheid passen het meest bij SDG 3: Goede Gezondheid en Welzijn, en SDG 1: Einde aan armoede. Dit uit zich bijvoorbeeld in ons inkoopbeleid, waarmee we goede en betaalbare zorg in de buurt garanderen. En mensen helpen de gezondste versie van zichzelf te worden. Via ons beleggingsbeleid en onze interne bedrijfsvoering dragen wij bij aan SDG 7, 13, 14 en 15 (klimaatverandering en biodiversiteit).

Ook de gezonde initiatieven die we vanuit de Stichting Zorg en Zekerheid ondersteunen, passen hierbij. Hetzelfde geldt voor het investeren in de financiële gezondheid van onze verzekerden. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van gemeentepolissen aan mensen die dat nodig hebben. Door samen te werken met de Nederlandse Schuldhulproute en Schuldhulpmaatjes. En door samen met gemeenten vroegsignalering en schuldhulp op te zetten. Meer informatie vind je op onze themapagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Zorg voor Energie

De zorgsector gebruikt veel energie. Dat past niet bij de gezamenlijke ambitie om duurzame zorg te stimuleren. Daarom doet Zorg en Zekerheid mee met de landelijke campagneweek Zorg voor Energie van 9 tot en met 13 oktober. Samen met een aantal grote zorgaanbieders uit de regio gaan we aan de slag om energieverspilling tegen te gaan en kosten te besparen.

Heb je tips op het gebied van duurzaamheid? Of wil je als zorgaanbieder met ons overleggen? Neem dan contact op met onze programmaleider Duurzaamheid Stephanie Zijtveld via duurzaamheid@zorgenzekerheid.nl

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Tijdens deze dag neemt het kabinet de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven. Verder staan vandaag de uitreiking van het duurzame lintje en het uitspreken van de duurzame troonrede op het programma. Meer informatie: www.duurzamedinsdag.nl