Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Green Deal 3.0: nieuwe afspraken voor een duurzame zorgsector

Persbericht
Zorgverzekeraars Nederland heeft vandaag de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg ondertekend, net als verschillende andere partijen uit de zorgsector en minister Ernst Kuipers. In de nieuwe Green Deal committeren de partijen zich aan meer inzet om de zorg verder te vergroenen.
duurzaamheid, man, tuinieren, zon

De Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die was ondertekend door meer dan 330 partijen, is onlangs afgelopen. In de zorgsector was er veel animo om een nieuwe Green Deal 3.0 op te stellen, met concretere afspraken.

Impact zorgsector

De zorgsector stoot een grote hoeveelheid CO2 uit. Ook is er veel afval door eenmalig gebruik van hulpmiddelen. Steeds meer zorgaanbieders en zorgprofessionals willen dat de zorg meer bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Daarom hebben andere brancheorganisaties uit de zorg, van zorgverzekeraars en van banken samengewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Green Deal. Dit proces werd gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorzitter Dirk Jan van den Berg ondertekende namens Zorgverzekeraars Nederland de Green Deal. Hij is blij met de nieuwe afspraken: “De sector zet hiermee een stap die alle zorgaanbieders in beweging moet gaan brengen. De jaarlijkse gesprekken over de zorginkoop zijn voor zorgverzekeraars en zorgkantoren een belangrijk moment om de mogelijkheden voor verduurzaming te bespreken met zorgaanbieders.”

Concrete doelen

In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg zijn concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom. De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering;
  2. Vergroten van kennis & bewustwording;
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050;
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050;
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

De partijen uit het zorgveld werken de doelstellingen en afspraken de komende tijd uit in sectorplannen. Hierin verduidelijken ze op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de afspraken in de Green Deal en wat daarvoor nodig is.

Wat doet Zorg en Zekerheid?

Sfeerbeeld

Ook Zorg en Zekerheid zet zich in om de sector te vergroenen, bijvoorbeeld via onze zorginkoop. Wij verduurzamen ook onszelf en onze omgeving. Dat doen wij onder andere met een duurzaam beleggingsbeleid, initiatieven op het gebied van financiële gezondheid, gezonde projecten in de buurt, duurzaam werkgeverschap en onze eigen bedrijfsvoering. Hier lees je er meer over.