Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Modelovereenkomst maakt Welzijn op Recept voor meer mensen beschikbaar

Persbericht
Klachten als vermoeidheid, nekpijn, stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Via Welzijn op Recept kan de huisarts patiënten verwijzen naar een buurt- of welzijnscoach die gericht verder kan helpen. De modelovereenkomst regionale inkoop, die vrijdag werd aangeboden aan Marije de Leur (Zorgverzekeraars Nederland) en Nynke van Zorge (VNG), gaat gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars helpen goede afspraken met elkaar te maken over Welzijn op Recept. Erik Kramer, zorginkoper en Welzijn op Recept-ambassadeur van het eerste uur, was hierbij aanwezig.
Sfeerbeeld

Inmiddels worden al in meer dan 150 Nederlandse gemeenten welzijnsrecepten uitgeschreven. "Hoewel Welzijn op Recept in bijna alle 'Zorg en Zekerheid'- gemeenten in Zuid-Holland Noord en Amstelland en De Meerlanden beschikbaar is, krijgen nog niet alle inwoners voor wie dat helpt een welzijnsrecept van hun huisarts’, vertelt Erik Kramer. "Uit de praktijk blijkt dat het voor gemeenten en zorgverzekeraars soms best lastig is om afspraken te maken over de inkoop en governance, zoals de vastlegging van resultaten van Welzijn op Recept. De modelovereenkomst en bijbehorende handreiking maken dit inzichtelijk en gemakkelijk."

Beter voor patiënt én huisarts

Volgens Erik Kramer is sociaal meedoen de krachtigste preventieve interventie die er is. "Je leeft er langer door én je buurt wordt er beter van. Of het nu gaat om samen wandelen, iets creatiefs doen, iets nieuws leren of vrijwilligerswerk; vaak verdwijnen lichamelijke en mentale klachten zo vanzelf.”

Een voordeel voor huisartsen is dat zij met Welzijn op Recept niet meer iedere patiënt in de wachtkamer zelf hoeven te behandelen. En er meer tijd is voor patiënten die écht een huisarts nodig hebben. Niet verwonderlijk dat 80% van de huisartsen graag vaker Welzijn op Recept wil voorschrijven, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek van het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept en Zorg en Zekerheid.

Modelovereenkomst en handreiking

Binnen Welzijn op Recept werken zorg, welzijn en de sociale basis intensief samen. Welzijn op Recept is opgenomen in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord en werkt hierbinnen nauw samen met programma's tegen eenzaamheid en mentale gezondheid.

Gemeenten staan voor de vraag hoe zij samen met zorgverzekeraars Welzijn op Recept kunnen implementeren en financieren. Om hen hierbij te ondersteunen hebben Movisie en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, samen met gemeenten, Zorg en Zekerheid en de andere zorgverzekeraars, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland de ‘modelovereenkomst Regionale inkoop Welzijn op Recept ontwikkeld’. Het voorziet gemeenten van een concreet kwaliteitskader voor inkoop. Partijen die in het kader van het IZA en GALA samen op regionaal niveau afspraken willen maken, kunnen de tekst van de modelovereenkomst overnemen en aanpassen.

De modelovereenkomst inclusief de handreiking is te downloaden via https://welzijnoprecept.nl/regionale-inkoop-welzijn-op-recept-door-zorgverzekeraars-en-gemeenten-2/