Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Nieuwe kijk op wonen voor ouderen in Amstelveen

Persbericht
Vandaag ondertekenden wethouders Marijn van Ballegooijen en Adam Elzakalai de uitwerking van de gemeentelijke Woonzorgvisie Ouderen 2022-2040. Dat deden zij met negen woon-, welzijns- en zorgpartners waaronder zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid. De partijen zetten zich met dit convenant in voor een woningaanbod met voldoende passende zorg voor ouderen, ondersteuning en een goed niveau van voorzieningen.
Sfeerbeeld

“We beginnen met een inventarisatie van het huidige aanbod aan ouderencomplexen aan de hand van onze visie”, zegt Elzakalai. “We brengen per wijk de toekomstige zorgbehoefte in kaart om zo de nieuwbouw in de wijk erop af te stemmen.” Mogelijke plekken voor ouderencomplexen met extra voorzieningen zijn het Allemankwartier, de Lindenlaan, en de Legmeer.

“Maar de plannen behelzen meer”, vult Van Ballegooijen aan. “We gaan ook aan de slag met vernieuwende woon-zorg concepten in bestaande flats met veel ouderen.” Daarnaast staat een breed pakket aan plannen in het convenant. Hiermee pakt Amstelveen samen met de woon-, welzijn- en zorgpartners de handschoen op voor de woonbehoefte van ouderen in de gemeente.

“Denk bijvoorbeeld aan een wooncomplex waar ouderen zelfstandig wonen, maar met een gemeenschappelijke ruimte voor koffie en een kantoortje voor een welzijns- of zorgorganisatie”, legt wethouder Van Ballegooijen uit. “En een apotheek en supermarkt in de buurt, of misschien wel in het pand.”

Vergrijzing

Een visie op woningen voor ouderen is in Amstelveen hard nodig. “Het aantal ouderen in de gemeente neemt de komende jaren fors toe”, zo ziet ook Susanne Rutten, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid. “De meesten van hen zullen langer thuis blijven wonen, maar een deel zal ook een beroep doen op de zorg. Tegelijk is er relatief minder zorgpersoneel om voor de groeiende groep ouderen te zorgen. Goed dat de gemeente, samen met de partners, nu stappen zet om ouderen passende zorg en huisvesting te kunnen blijven bieden.”