Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

NZa, staar je niet blind op het ziekenhuis en de ggz

Persbericht
Onlangs tikte de Nederlandse Zorgautoriteit vier grote zorgverzekeraars op de vingers: zij moeten binnen zes maanden de invulling van hun zorgplicht verbeteren. Zorg en Zekerheid vindt het goed dat de NZa de focus heeft verlegd van betaalbaarheid naar toegang tot zorg. Maar het is een gemiste kans dat de NZa niet naar het totaalplaatje kijkt: naar de toegang tot de gehele zorgsector én naar de aansluiting met het welzijnsdomein. Blijf je de verschillende zorgsoorten als afzonderlijke silo’s zien, dan kom je nooit tot impactvolle transformaties. En juist dát is nodig om de doelen uit het Integraal Zorgakkoord te halen.
Sfeerbeeld

Zorg en Zekerheid ziet dat de wachtlijsten het langst zijn in het ziekenhuis en de ggz. Daarom hebben wij met alle ziekenhuizen in onze regio meerjarige afspraken gemaakt. Dat geeft vertrouwen, financiële rust en de ruimte om te innoveren. Zo zet het Spaarne Gasthuis grote stappen met de (poli)kliniek van de toekomst en kiest ervoor zoveel mogelijk operaties in dagbehandeling uit te voeren. Zo werken het Alrijne en het LUMC samen aan een borstkankercentrum en maakt het Alrijne met de aanstaande lancering van Clinics de wachttijd voor planbare zorg flink korter.

Vanuit die meerjarenafspraak stimuleert Zorg en Zekerheid ziekenhuizen actief om zorg te verplaatsen, in overleg met de huisarts, fysiotherapeut en de wijkzorg. Daardoor krijgen verzekerden in onze regio bepaalde behandelingen bij de huisarts of soms zelfs thuis. Verder kent Zorg en Zekerheid geen plafond voor eerstelijnsverblijven. Patiënten die na een ziekenhuisbezoek nog niet naar huis kunnen, hebben zo altijd een plek om verder te herstellen.

Toekomstbestendige zorg

Als je je blindstaart op de toegang tot ziekenhuiszorg en ggz dan zie je dit soort oplossingen van andere zorgsoorten niet. Oplossingen die de druk op ziekenhuizen en op de ggz kunnen verlichten. Die de zorg toekomstbestendig maken, over de gehele linie, zodat inwoners toegang houden tot zorg

Zorg en Zekerheid doet dat nadrukkelijk wel, al jaren. Nog voor het Integraal Zorgakkoord investeerden wij in de samenwerking tussen de huisarts, fysiotherapeut, wijkzorg, apotheek en wijkcoach. Zo hoeft de huisarts niet meer alles alleen te doen. Dankzij samenwerking zijn zorgverleners in onze regio’s steeds vaker collega’s in plaats van concurrenten. Dat gebeurt in Leiden met de onplanbare nachtzorg en in Amstelveen en Voorschoten bij de wijkzorg. Zo kunnen ziekenhuizen en huisartsen hun patiënten sneller doorverwijzen.

Welzijn in plaats van zorg

Zorg en Zekerheid heeft overigens niet alleen met ziekenhuizen maar ook met wijkzorg, huisartsen, apotheken en onlangs met fysiotherapeuten afspraken voor meerdere jaren gemaakt. Dat gold al voor de gemeenten. Precies daar ligt een andere, belangrijke sleutel om de zorg toekomstbestendig te maken. Ik roep het nieuwe kabinet daarom opnieuw op een miljard uit de zorg beschikbaar te maken voor het welzijnsdomein. Zo kunnen we maatschappelijke vraagstukken op de juiste plek aanpakken. Daarnaast kan het sociale domein, zeker bij lichte mentale en psychosociale problemen zoals stress, eenzaamheid en geldzorgen, een alternatief voor de ggz zijn. Dat miljard helpt dus ook mee om de zorg toekomstbestendig te maken, zodat inwoners toegang houden tot zorg: hiermee besparen we zo’n 5 tot 10 procent op de zorgkosten. Daarnaast kunnen mensen met welzijn tien gezonde levensjaren winnen. Kortom, een investering met dubbel rendement.

Ton van Houten
Bestuursvoorzitter
Zorg en Zekerheid