Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Primeur: zelfmeetdata Stevit in Huisarts Informatie Systeem

Persbericht
Vorig jaar ging Stevit van start; een uniek eHealth project waarmee inwoners van de Leidse wijk Stevenshof vanuit huis kunnen werken aan hun gezondheid. Huisartsenpraktijk Stevenshof, het LUMC, Zorg en Zekerheid, Reos en Rijncoepel vertellen vandaag trots dat de zelfmeetdata straks overzichtelijk in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) komen. Meer weten over deze technologische primeur? Volg dan 10 februari het webinar.
Sfeerbeeld

Uit onderzoek van de gemeente Leiden blijkt dat bewoners van de wijk Stevenshof relatief een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben. Daarom is binnen Stevenshof Vitaal het project Stevit opgezet. De deelnemende patiënten krijgen een bloedrukmeter, weegschaal en stappenteller die via een app op hun smartphone de meetgegevens deelt met de huisartsenpraktijk. 

Als huisartsenpraktijk Stevenshof de zelfmetingen wilde inzien, moest de huisarts of praktijkondersteuner inloggen in het systeem van het LUMC, de ontwikkelaar van de Stevit Box. Omdat het zorggegevens van patiënten betreft, was de wens dat deze data in het HIS van de huisarts terecht komen. Zo heeft de huisarts of POH tijdens het contact met de patiënt inzicht in de zelfmeetgegevens van de patiënt.  

Patiëntendata op een slimme manier filteren

“De huisarts wil niet dat het patiëntendossier volstroomt met data”, vertelt Eric Hiddink, innovatiemanager bij expertisecentrum Health Base. “Er zijn enthousiaste patiënten die in het begin tien keer per dag hun bloeddruk meten. Deze metingen moeten niet allemaal in het HIS van de huisarts terecht komen.” 

De projectgroep benaderde Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (Stizon). Deze Stichting is gespecialiseerd in het veilig en AVG-proof verzamelen, bewerken en beheren van data voor zorgaanbieders. Hiddink: “Het grote voordeel van Stizon is dat ze op een slimme manier de data vanuit patiënten kunnen filteren. Zodat je bijvoorbeeld wekelijks de data ontvangt, met gemiddelden in plaats van alle metingen van elke dag met elk apparaat.”  

Voor het Stevit-onderzoek worden data vanuit het LUMC naar Stizon gestuurd. Die worden vervolgens via Medlab-bericht ingelezen door het HIS Medicom van PharmaPartners. “De huisartsenpraktijk krijgt op een uniforme manier data binnen, zonder ruis en zonder het zelf te hoeven filteren”, licht Hiddink toe. “Bovendien scheidt Medicom binnen het diagnostisch dossier de professionele data van de patiëntendata.”  

Hiddink spreekt van een technologische primeur voor Stevit. Volgens de innovatiemanager is het zeker de bedoeling om de pilot uit te breiden. “Laten we eerst zorgen en aantonen dat het succesvol is, maar deze infrastructuur is generiek toepasbaar, ongeacht welk HIS of welke wearables worden gebruikt.” 

Data-uitwisseling in de zorg

Volgens Douwe Atsma, hoogleraar Cardiologie en coördinator van de Stevit Box vanuit het LUMC, past de pilot bij de ambitie om zorg meer lijnoverstijgend te organiseren. “Waar zorgaanbieders soms de neiging hebben om hun eigen klus te klaren en de patiënt vervolgens aan de volgende zorgaanbieder over te laten, stemmen we liever de afspraken en communicatie onderling goed af. Zodat je een patiënt via data- en informatie-uitwisseling gedurende het hele zorgpad optimaal kunt behandelen.” 

Ook Just Eekhof, huisarts in huisartsenpraktijk Stevenshof, is positief over de nieuwe toepassing in het HIS. “We wilden graag dat thuismetingen van deelnemers aan Stevit in onze dossiers zouden komen. Daarmee kunnen we deelnemers beter begeleiden bij een gezonde leefstijl. Hoe het nu in het HIS komt, ziet er goed uit. We zijn er erg tevreden over. Als we dit als projectgroep goed voor elkaar krijgen, kan de eerste lijn in heel Nederland er profijt van hebben.” 

Webinar leefstijlbevordering met behulp van technologie

Stevit verzorgt op donderdag 10 februari om 16.00 uur het webinar ‘Leefstijlbevordering met behulp van technologie in de eerste en tweede lijn’, tijdens de Slimme Zorg Estafette van het ministerie van VWS. In dit webinar gaan huisarts Just Eekhof, praktijkondersteuner Roos Guijt en hoogleraar Cardiologie Douwe Atsma van het LUMC met deelnemers in gesprek over het project Stevit en de primeur met zelfmeetdata in het HIS.