Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Reactie Zorg en Zekerheid op berichtgeving Alrijne

Persbericht
Deze week berichten diverse media dat Alrijne in oktober de operatiekamers in Leiden en Alphen aan den Rijn sluit. Op de (OK’s van de) locatie Leiderdorp zijn alleen patiënten welkom die bij Zorg en Zekerheid verzekerd zijn. Zorg en Zekerheid reageert hieronder op dit besluit van Alrijne.
Sfeerbeeld

Alrijne en Zorg en Zekerheid sloten in 2022 een meerjarenafspraak. “Samen willen we inwoners van de regio Zuid-Holland Noord verzekeren van goede ziekenhuiszorg in de buurt”, vertelt Susanne Rutten, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid. “Dat kan alleen door hier met elkaar goede afspraken over te maken.”

Inmiddels blijkt echter dat er een financieel probleem voor Alrijne ontstaat als het ziekenhuis geen maatregelen zou nemen: Alrijne krijgt teveel patiënten van zorgverzekeraars die de zorg niet of gedeeltelijk vergoeden. Alrijne staat voor een dilemma en kiest voor een drastisch besluit.

Voldoende zorg inkopen

Susanne Rutten staat achter het besluit van Alrijne. “Zorgverzekeraars hebben de taak voldoende zorg voor hun verzekerden in te kopen. Logisch dat Alrijne nu voor financiële gezondheid kiest, in een tijd dat het zorgpersoneel en de middelen schaars zijn.”

Zorg en Zekerheid, de grootste zorgverzekeraar in deze regio, heeft als enige voldoende zorg ingekocht bij Alrijne. Alrijne blijft in gesprek met de andere zorgverzekeraars om tot een oplossing te komen. "Wij denken dat landelijke akkoorden als het Integraal Zorgakkoord hierbij gaan helpen. Want daarin hebben we als zorgverzekeraars afgesproken elkaar te volgen."

Passende zorg

Zorg en Zekerheid gelooft al jaren in de regionale kracht van Alrijne. “Vorig jaar hebben we in onze meerjarenovereenkomst ook een aantal gezamenlijke doelstellingen afgesproken”, vervolgt Susanne Rutten. “We willen de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verhogen, de schaarse zorgmedewerkers optimaal inzetten en de betaalbaarheid van de zorg bewaken. Ook willen Alrijne en Zorg en Zekerheid samen de zorg anders organiseren, in nauwe samenwerking met zorgverleners in de eerste lijn en met gemeenten. Zo krijgen inwoners van Zuid-Holland Noord passende zorg: in de eerste lijn of thuis waar het kan en in het ziekenhuis waar het moet”, vervolgt Susanne Rutten.

Let op: het gaat hier om planbare operaties. Er verandert niets voor de operaties voor spoedeisende zorg, oncologische zorg, kindergeneeskunde tot 16 jaar, verloskunde en artrosezorg. Ook heeft de sluiting van de ok’s in Leiden en Alphen aan den Rijn geen consequenties voor het vaste personeel.