Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Regionale zorginkoop is geen illusie en versterkt ons zorgstelsel

Persbericht
Zorginkoop is geen illusie, meent Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid. Het biedt kansen voor regionale samenwerking en versterkt ons zorgstelsel. Van Houten reageert hiermee op uitspraken van Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, vorige week in de Volkskrant.
Sfeerbeeld

“Bos pleitte ook voor een ander zorgstelsel. Terwijl zorgverzekeraars helpen via regionale samenwerking de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat versterkt juist ons zorgstelsel. Waarom zou je dat overboord willen gooien?

Meebetalen

Ons zorgstelsel is uniek in de wereld. In tegenstelling tot het oude ziekenfonds betaalt iedereen naar draagkracht mee aan de zorg, inclusief overheid en werkgevers. Iedereen heeft recht op en toegang tot een uniform pakket aan basiszorg. Dit zijn twee belangrijke waarborgen voor solidariteit.

In ons zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Nog een voordeel: heb je veel jonge en gezonde verzekerden? Dan betaal je mee aan de kosten van zorgverzekeraars met bijvoorbeeld veel chronisch zieken. Zo zijn er geen prikkels om je alleen op een lucratieve groep verzekerden te richten. En kun je ook oog hebben voor mensen met een kleine portemonnee, zoals Zorg en Zekerheid doet.

Wij werken al bijna 200 jaar samen met zorgprofessionals en gemeenten in onze regio. Zo kun je een gericht pakket aan zorg, ondersteuning maar ook preventie en welzijn met elkaar afspreken en inkopen. En precies doen waar inwoners behoefte aan hebben.

Meer samenwerken

Met één stelling van Wouter Bos zijn wij het volledig eens: meer samenwerking en minder concurrentie. Dat doet Zorg en Zekerheid al jaren in de regio Zuid-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden.

Regionaal samenwerken, regioplannen maken en uitvoeren heeft meerwaarde voor verzekerden én inwoners. Zeker als je als zorgverzekeraar ook het zorgkantoor, dat er is voor mensen die langdurig ziek zijn, onder je hoede hebt. Andere zorgverzekeraars vragen ons inmiddels hoe wij de multidisciplinaire wijkgerichte zorg van de grond hebben gekregen. Dan vertellen we bijvoorbeeld over ‘onze’ werkwijze in de eerste lijn: de huisarts hoeft niet meer elke patiënt zelf te behandelen. want de apotheker, fysiotherapeut of het sociale domein helpen mee.

Vol trots vertellen we ook over het Leidse model: dankzij regionale samenwerking is er één loket voor onplanbare nachtzorg in Zuid-Holland Noord. Zorgorganisaties regelen samen de zorg, zonder concurrentie. Dit wordt binnenkort ook voor de geplande wijkverpleging in Amstelveen mogelijk. Ziekenhuis- en verpleeghuiszorg vindt thuis plaats, dankzij regionale meerjarenafspraken met ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Dit levert meer tijd voor de patiënt op en betere zorg. Plus: zorgprofessionals werken efficiënter en hebben meer werkplezier.

Tijd en energie

Natuurlijk valt er genoeg te verbeteren aan ons zorgstelsel. Maar laten we onze tijd en energie nu vooral steken in een andere organisatie van de zorg, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Een nieuw zorgstelsel gaat de vergrijzing, de groeiende zorgvraag en het personeelstekort ook niet oplossen. Samen werken aan passende zorg, preventie en een gezonde regio wél.”

Ton van Houten
Bestuursvoorzitter Zorg en Zekerheid