Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samen in de regio invulling geven aan de IZA-afspraken

Persbericht
Met het zetten van de handtekening onder het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben huisartsen een belangrijke stap gezet in het verder ontwikkelen van hun werk: er komt meer tijd voor de patiënt en een eerlijker verdeling en betaling van de avond-, nacht en weekeindediensten. Rijn en Duin, de (nieuwe) multidisciplinaire regio-organisatie voor eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord, is blij dat de Landelijke Huisartsen Vereniging haar handtekening heeft gezet. De wijkgerichte samenwerking die daar al langer het uitgangspunt was, krijgt nu nog meer ruimte zich snel verder te ontwikkelen.
Sfeerbeeld

Ferdinand Oppenhuizen is er heel duidelijk over: “Ik ben blij voor onze regio dat de Landelijke Huisartsen Vereniging het Integraal Zorgakkoord heeft getekend.” Daar heeft hij goede redenen voor. Hij is huisarts bij huisartspraktijk Aarlanderveen, maar ook medisch adviseur van de nieuw opgerichte regio-organisatie voor eerstelijnszorg Rijn en Duin in Zuid-Holland Noord. “Wij
staan voor versterking van multidisciplinaire eerstelijns zorg”, vertelt hij. “We hebben er altijd al voordeel van gehad dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid bij de inkoop sterk stuurt op
samenwerking. Multidisciplinair samenwerken is iets wat tijd nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en is de basis van het IZA. Bij de wijksamenwerking in onze regio hebben zich inmiddels steeds meer partijen aangesloten.”

Ton van Houten vult aan: “Ik herken mij hier helemaal in. Naast onderhandelaar voor het IZA namens Zorgverzekeraars Nederland ben ik ook bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, die al jaren investeert in versterking van de eerste lijn. Er gaat steeds meer in de wijk gebeuren en dat stimuleren we. Geen enkele partij kan dit alleen. In de onderhandelingen over het IZA is het mijn uitgangspunt geweest dat wat in ‘onze’ regio gebeurt overal in Nederland navolging krijgt. Zo staat het nu ook in het IZA: regionale en multidisciplinaire samenwerking is nodig om de zorg toekomstbestendig te houden."

Stappen zetten

Rijn en Duin laat er geen gras over groeien. “We zijn bezig om samen met een huisartsencoöperatie invulling te geven aan meer tijd voor de patiënt”, zegt Oppenhuizen. Het biedt de mogelijkheid om interventies die succesvol blijken zoals lean werken en werken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid versneld breed in te zetten “Er ligt daarnaast ook al een opzet voor een regioplan en dat gaan we nu verder uitwerken samen met de overige zorgpartners in de regio. Verder biedt het feit dat er nu ook gealloceerde middelen voor de gemeenten zijn mogelijkheden. Denk aan de poh jeugd of welzijn, of aan een zorgmakelaar om de taak van de huisartsen te verlichten.”

Ruimte

Resumerend zegt Oppenhuizen erg te geloven in meer tijd voor de patiënt. “Dit gaat onze werkdruk verlagen, het plezier in het werk vergroten en het aantal draaideurconsulten verminderen”, zegt hij. “De ruimte voor het goede gesprek kan het aantal verwijzingen naar de tweede lijn verlagen omdat het bijdraagt aan betere zorg en aan meer patiënttevredenheid.”

Van Houten sluit zich hier graag bij aan. “Door de hectiek die in de huisartspraktijken is ontstaan, is weinig tijd overgebleven om in het consult echt bij dingen stil te staan”, zegt hij. “Het gevaar is dat je dan niet tot de kern komt en dat blijft niet zonder gevolgen. De extra consulttijd, voor patiënten die dat nodig hebben, helpt om de echte vraag naar boven te brengen. Zeker als daarin wordt gehandeld vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Niet elke vraag hoeft met zorg te worden opgelost. Dankzij Meer Tijd voor de Patiënt krijgen huisartsen weer de ruimte hun vak in de volle breedte uit te oefenen.”

Lees het gehele interview met Ferdinand Oppenhuizen en Ton van Houten op eerstelijnsplatform De Eerstelijns.