Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Stevenshof Vitaal blauwdruk voor gezonde en sociale wijk

Persbericht

Hoe zorgen we ervoor dat we samen gezond, vitaal en sociaal oud kunnen worden? Die vraag stond centraal in de Leidse wijk Stevenshof. Bewoners, zorgprofessionals en organisaties uit de buurt sloegen drie jaar lang de handen ineen. Ondanks corona is een stevige basis gelegd om de samenwerking voort te zetten. Stevenshof Vitaal is hiermee een blauwdruk voor andere wijken in andere gemeenten.

Sfeerbeeld

Op dinsdag 4 december 2018 gaven Marleen Damen (destijds wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn) en Ton van Houten (voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid) in het Huis van de Buurt het startsein voor een driejarig project. In de Stevenshof zouden bewoners en lokale organisaties samen werken aan een gezonde(re) wijk.

Na de eerste bijeenkomsten gingen al snel diverse werkgroepen van start. Thema’s waren gezond(er)e voeding, beweging, ontspanning, meedoen in de wijk en voor elkaar zorgen. Ook ging een werkgroep actief aan de slag met de leefomgeving.

Resultaten

Ruim drie jaar later maken Susanne Rutten, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid en Marnix Kelfkens, beleidsadviseur Gezondheidsbeleid bij de gemeente Leiden de balans op. “We zijn in de wijk gestart met de gecombineerde leefstijlinterventie en mensen kunnen thuis hun gezondheid in de gaten houden”, vertelt Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid. “Ook zijn er nieuwe werkafspraken voor Welzijn op Recept. Een gezonde basis waarop de wijk de komende jaren verder kan groeien.”

Marnix Kelfkens van de gemeente Leiden benoemt een aantal andere resultaten. “Er is een Stevenshof Recept in de Albert Heijn, de dierenweide is heropend, er zijn bomen en bloemen geplant, beweegapparaten geplaatst, er ligt een plan om het buurthuis te verbouwen, er is een hangplek voor jongeren. Kortom: een brede scala aan resultaten, doordat bewoners en professionals met elkaar samenwerken.”  

Dat is voor zowel Zorg en Zekerheid als de gemeente Leiden misschien wel het belangrijkste resultaat: betrokken professionals en bewoners hebben elkaar gevonden en blijven graag samenwerken aan een gezonde en sociale wijk. “Sociaal meedoen is de krachtigste preventieve interventie die we kennen”, stelt Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid. “Je voelt je gezonder, leeft er langer door én je buurt wordt er beter van.” Dat ziet ook Ron Derogee, voorzitter van de wijkraad Stevenshof. “Ik ben er trots op dat bewoners in actie zijn gekomen voor de wijk en we samen mooie resultaten hebben bereikt. Nu is het zaak om door te gaan en verdere stappen te zetten.”

Blauwdruk

Om ook andere wijken en gemeenten te inspireren, deelt Stevenshof Vitaal tien tips voor een gezonde en sociale wijk:

  1. Kies voor een open structuur: iedereen mag meedoen.

  2. Neem bewoners serieus, erken en toon waardering voor hun inzet. Zij zijn een onmisbare samenwerkingspartner.

  3. Betrek bewoners en professionals vanaf het begin en sta open voor nieuwe en onverwachte samenwerkingspartners.

  4. Faciliteer de dialoog, ontwikkel samen, vier successen (ook de kleine) en spreek elkaar aan (maar reken niet af).

  5. Start vanuit een gedeelde ambitie; formuleer en evalueer jaarlijks de concrete doelen. Benut daarvoor beschikbare gegevens, data én verhalen over de wijk en haar bewoners.

  6. Maak afspraken over het gebruik en de financiering van faciliteiten (locatie, catering) en middelen (structureel en incidenteel). Een investering aan de voorkant (kop koffie, maaltijd, springkussen, advies) kan veel (meer) aan de achterkant opleveren.

  7. Ken elkaars aanbod en kwaliteiten, benut wat er is en waar de (ontwikkel)energie zit. Blijf niet te lang overleggen en ga vooral doen.

  8. Maak als bestuurder met professionals/teams goede afspraken over taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking. Dit geldt ook voor de benodigde tijd en flexibiliteit.

  9. Beleg een centrale, coördinerende en verbindende rol voor het proces, de inhoud en de communicatie. Investeer in voor iedereen toegankelijke en begrijpelijke communicatie en benut alle beschikbare kanalen.

  10. Gun elkaar (doorloop)tijd om de duurzame verandering en samenwerking vorm te geven. In de eerste drie jaar wordt ‘slechts’ de basis gelegd.

Stevenshof Vitaal laat zien dat bewoners en professionals wijkgericht kunnen samenwerken en samen mooie resultaten kunnen behalen. Zij gaan graag met elkaar verder. Zorg en Zekerheid, de gemeente Leiden en de andere organisatoren staan ervoor open om de plannen voor de voortgang te blijven ondersteunen.

De volgende organisaties zijn en blijven betrokken bij Stevenshof Vitaal: BplusC, BuZz, Centrum voor Jeugd en Gezin, Cordes Fysiotherapie, Eerstelijns samenwerkingsverband Stevenshof, Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp, gemeente Leiden, GGD Hollands Midden, Hogeschool Leiden, Incluzio, LUMC/NELL, Reos, Rijncoepel, Sociaal wijkteam Leiden, SOL, Tennisvereniging Stevenshof, Vitality Club, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, wijkvereniging Wijkraad Stevenshof, Wijzer in de Wijk, winkelcentrum Stevensbloem, Albert Heijn Stevensbloem, IJsvereniging Rijndijk-Hoge Mors en Zorg en Zekerheid.

Meer weten? Stuur dan een e-mail naar communicatie@zorgenzekerheid.nl