Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Stijging zorgpremie Zorg en Zekerheid lager dan verwacht

Persbericht
Volgend jaar betalen verzekerden van Zorg en Zekerheid 5,7% meer voor de meest gekozen Zorg Zeker Polis. Dit ligt ver onder de raming van het Ministerie van VWS. De Zorg Zeker Polis komt daarmee op € 147,95 per maand uit. “We ontkwamen niet aan een hogere premie door de inflatie en hogere salarissen in de zorg”, meent bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Door betere samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorg en welzijn kan Zorg en Zekerheid de zorgkosten beheersbaar houden. Daarbij roepen we de Rijksoverheid met klem op meer te investeren in preventie.”
Sfeerbeeld

De hogere salarissen voor zorgpersoneel, die oplopen tot meer dan 10%, zijn een goede zaak vindt Ton van Houten. “Hiermee spreken wij als zorgverzekeraars én als maatschappij onze waardering uit voor hun belangrijke werk. Feit blijft echter dat er te weinig personeel is om de zorg en hulp aan de groeiende groep mensen te bieden. Willen we de zorg bereikbaar en beschikbaar houden, dan moet er niet alleen meer geld naar de zorg. Ook gemeenten moeten kunnen rekenen op meer financiële steun vanuit de Rijksoverheid. Nu lijkt er juist minder geld naar preventie te gaan.”

Toegang tot zorg

Zorg en Zekerheid zorgt ook in 2024 voor goede afspraken en dus toegang tot de huisarts, apotheker en fysiotherapeut. Ton van Houten: “Ook maken we meerjarenafspraken, bijvoorbeeld met wijkzorg. De vijfjarige afspraak die Zorg en Zekerheid in 2022 met Alrijne sloot, biedt dit ziekenhuis de ruimte om te innoveren én zorg te verplaatsen naar bijvoorbeeld de huisarts of thuis. Inmiddels is er in de regio Haarlemmermeer ook een meerjarige afspraak met het Spaarne Gasthuis.”

Preventie en samenwerking

Zorg en Zekerheid investeert al jaren in preventie. "Mede dankzij ons verwijst de huisarts patiënten die eenzaam zijn of geldzorgen hebben naar het sociale domein”, vertelt lid Raad van Bestuur Henk Gerla. “We blijven intensief samenwerken met ‘onze’ zorgprofessionals en gemeenten. Op deze manier samenwerken is een goed voorbeeld voor Den Haag: kijk breed of een vraagstuk écht zorg betreft, of eigenlijk welzijn, inkomen, onderwijs of milieu. Zo rem je verdere groei van het zorgbudget. Geef deze brede samenwerking een boost door een miljard uit de zorg in het gemeentefonds te stoppen. Dat geld komt dan beschikbaar voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken – gericht op preventie. Zo maak je de gezondheid van de bevolking echt beter. Bijkomend voordeel: je bespaart zo’n 5 tot 10 procent op de zorgkosten.”