Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Unieke samenwerking zorgt voor 'Gezonde zorg, gezonde regio'

Persbericht
Aantoonbaar betere zorg meer patiënttevredenheid en lagere kosten. Uit recent onderzoek van Erasmus Universiteit blijkt dat er één plek in Nederland is waar big data en kennistechnologie succesvol geïmplementeerd zijn in de dagelijkse eerstelijnszorg: in de Zorg en Zekerheidregio Zuid-Holland Noord!
Sfeerbeeld

Hier werken zorgverleners (drie multidisciplinaire zorggroepen en het LUMC), patiënten (Zorgbelang), zorgverzekeraar (Zorg en Zekerheid), regionale ondersteuning (REOS), universiteiten (LUMC/ National eHealth Living Lab, Amsterdam UMC en Erasmus SHPM) en tech-partijen (PharmaPartners, STIZON en Health Base) al jaren intensief met elkaar samen.

Succesformule

Alle hordes zijn genomen om te komen tot succesvolle implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk. De basis hiervan wordt gevormd door kleinschalige experimenten die bij gebleken succes worden opgeschaald.

Innovatiemanager Eric Hiddink en senior zorginkoper Erik Kramer gaan op 14 september dieper in op de factoren die hebben bijgedragen aan het succes van Gezonde zorg, Gezonde regio:

  • het bouwen aan een krachtig sociaal netwerk van innovatoren,
  • een co-design proces op basis van enkele leidende principes,
  • een ideaal gedreven structurele ondersteuning en investering,
  • een cyclisch lerend systeem,
  • nauwe samenwerking tussen onderzoekers en praktijk.

Wil je erbij zijn? Gratis kaarten voor de Big Data Expo zijn hier te verkrijgen: Visitors registration | Big Data Expo (bigdata-expo.nl)