Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Volgend jaar structureel Meer Tijd Voor de Patiënt

Persbericht
Anders werken in de huisartsenpraktijk en meer tijd voor patiënten die dat nodig hebben. Vanaf januari 2025 wordt dit structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen en verder doorontwikkeld. Hierover hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nieuwe afspraken gemaakt. Ook komt er een structurele bekostiging, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangekondigd.
Sfeerbeeld

Vorig jaar hebben de zorgverzekeraars en huisartsen samen een leidraad opgesteld voor Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP). Hierin zijn afspraken gemaakt over een nieuwe manier van werken in de huisartsenpraktijk. De regionale huisartsenorganisaties ondersteunen de huisartsen hierbij. In de leidraad zijn ook afspraken gemaakt voor een adequate doorontwikkeling van MTVP in de huisartsenpraktijk.

Rust en ruimte

De eerste ervaringen met MTVP zijn goed: huisartsen ervaren meer rust en ruimte in hun praktijk en in gesprekken met patiënten. Dat MTVP straks standaard onderdeel is van de basiszorg geeft een blijk van vertrouwen in de effectiviteit en noodzaak van het programma, vinden de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Ook de zorgverzekeraars zijn blij met de nieuwe afspraken. “Als huisartsen kunnen investeren in een goed gesprek met de patiënt, kan dat winst opleveren”, zegt Ton van Houten, bestuurder Zorgverzekeraars Nederland en bestuursvoorzitter Zorg en Zekerheid. “Bijvoorbeeld door te zorgen dat een verwijzing naar de tweede lijn achterwege blijft. Of door samen met de patiënt tot de conclusie te komen dat een klacht geen zorgvraag is, maar in het sociaal domein kan worden opgelost.”

Afspraken tot en met 2028

De afgesproken doelstellingen (verbeterde kwaliteit en toegang, vermindering van het aantal consulten per patiënt, verbeterde patiënttevredenheid en werkplezier, beheersing van de zorgkosten) blijven tot en met 2028 gelden. De komende periode gaan de partijen monitoren hoe het gaat. Ook kijken ze of de aanpak om die doelstellingen te halen bijstelling behoeft.

Lees hier het gehele interview met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).