Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid en anderen tekenen voor vitale toekomst in de Bollenstreek

Persbericht
Ruim twintig partijen die actief zijn in Hillegom, Lisse en Teylingen, waaronder zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid, hebben 14 november een ambitieovereenkomst getekend. Samen willen zij ervoor zorgen dat ouderen nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. De ambitieovereenkomst Wonen + Welzijn + Zorg HLT heeft dan ook de ondertitel ‘Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden’.
Sfeerbeeld

Samenwerking versterken

Het aantal ouderen in ons land neemt toe. Zij willen (of moeten) langer in een zelfstandige woning blijven wonen, ook wanneer zij zorg of hulp nodig hebben. En niet alleen ouderen, ook andere inwoners kunnen hulp- en/of zorgvragen hebben. In de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen wordt samengewerkt in lokale netwerken Wonen, Welzijn en Zorg. In Hillegom is dat de Klankbordgroep wonen, welzijn en zorg, in Lisse het Samenwerkingsverband wonen welzijn zorg en in Teylingen het Zorgpact.

Het moet anders

Het doel is te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. We staan voor grote opgaven om dat te realiseren. Dat komt onder andere door de vergrijzing (in HLT verdubbelt het aantal ouderen bijna tot 2040), de krapte op de woningmarkt, personeelstekorten en oplopende zorgkosten. Voor deze opgaven is een andere aanpak nodig.

Doelstellingen

De ambitieovereenkomst kent drie kernopgaven. De eerste is prettig wonen: voldoende geschikte en betaalbare woningen, ook voor specifieke doelgroepen en voor wonen met zorg. De tweede is een betrokken gemeenschap: een gemeenschap voor en met elkaar waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen en het gevoel hebben ertoe te doen. De derde opgave is passende zorg: die wordt door formele en informele zorg samen vorm gegeven. De nieuwe norm is: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. De ambities werken we uit in actieplannen.

Doelgericht samenwerken

De samenwerking in de lokale netwerken blijft, maar dan doelgericht vanuit een gezamenlijke visie. Een essentiële verandering is dat er samen met inwoners en partijen uit de buurt/wijk wordt gekeken naar wat nodig is. Ook wordt samenwerking gezocht met partijen buiten de lokale netwerken, zoals kerken, politie, onderwijs, vastgoed. Er komt een kwartiermaker voor de drie gemeenten die de verandering aanjaagt.

Energie bundelen

Namens de samenwerkende partijen ziet Zorg en Zekerheid een mooie samenwerking ontstaan. "De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst staat onder grote druk”, stelt Marieke Timmer. “De oplossing ligt in het samen doen, met voor ieder een eigen rol. We bundelen de energie én middelen van alle organisaties. In deze regio heeft zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid hier al 200 jaar goede ervaringen mee.”