Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

"Zorg voor meer ICT-expertise bij zorgbestuurders"

Persbericht
Het belang van data-uitwisseling en interoperabiliteit in de zorg kan niemand zijn ontgaan. Helaas hebben nog niet alle zorgbestuurders dit tussen hun oren. Henk Gerla, lid Raad van Bestuur bij Zorg en Zekerheid, en Hans Mekenkamp (MedicalPHIT) vertellen erover in het magazine ICT & Health en tijdens een congres op 30 september.

Henk Gerla is in de basis optimistisch als het gaat om data-uitwisseling. “Toch wordt veel zorg nog altijd geleverd vanaf eilandjes. Binnen en tussen de eerstelijn, tweedelijn et cetera. De patiënt gaat van eiland naar eiland. Als je de gegevensoverdracht niet goed organiseert, krijgt de patiënt natte voeten. We kunnen die eilanden aan elkaar verbinden met interoperabele gegevensuitwisseling en zo grote voordelen realiseren. Zoals juiste zorg op de juiste plek: als je dat goed wilt regelen, dan moet je ook de IT-kant goed regelen om dat te faciliteren.”

Expertise verwerven

Nu informatietechnologie en informatisering steeds meer mogelijkheden bieden om innovaties te faciliteren, is het volgens Gerla echt zaak dat elke raad van bestuur, raad van commissarissen
en raad van toezicht expertise op dit gebied moet verwerven.

“Je hoeft de technologie zelf niet tot in de haarvaten te doorgronden, maar wel snappen wat het gebruik ervan kan betekenen. Nu komen die onderwerpen nog onvoldoende voor op de agenda’s van ziekenhuisbesturen en besturen van andere zorgaanbieders. En dat geldt ook voor gegevensuitwisseling en interoperabiliteit, die elke vorm van innovatie, betere diagnostiek et cetera ondersteunen. Dit moet in de volle breedte van de zorg meer aandacht krijgen dan nu het geval is.”

Bij succes opschalen

Ook Gerla ziet dat er steeds meer stappen gezet worden in de goede richting. Maar het blijft vaak kleinschalig. “Er zijn innovaties die bewezen effectief zijn. Ga die nou eens breder implementeren. Niet elk ziekenhuis hoeft de eerste te zijn met het ontwikkelen en gebruiken van een innovatie. Je kunt ook elkaars goede voorbeelden oppakken. In onze regio Leiden vindt er op dit gebied samenwerking en kennisuitwisseling plaats via Sleutelnet. Dat zorgt voor een versnelling van de inzet van digitalisering en innovaties over alle eilandjes heen.”

Het gehele artikel in het magazine ICT & Health is hier te vinden: ‘Interoperabiliteit moet tussen de oren in de bestuurskamer’ - ICT&health (icthealth.nl)

Henk Gerla is op 30 september dagvoorzitter van het van het congres Gegevensuitwisseling: Van data naar doen. Meer informatie: Congres Gegevensuitwisseling in de Zorg 30 september 2022 — (phit.nl)