Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorg wordt beter door multidisciplinair bestuur

Persbericht

Als een van de weinige zorgverzekeraars gelooft Zorg en Zekerheid al jaren in de kracht van multidisciplinaire regio-organisaties. “Onze verzekerden hebben baat bij goed afgestemde eerstelijnszorg”, stelt seniorzorginkoper Erik Kramer vandaag in het Pharmaceutisch Weekblad. “Dat betekent dat de huisarts samen met de apotheker, de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige en/of de paramedicus bepaalt met welke zorg de patiënt het beste is geholpen.”

Sfeerbeeld

“Deze manier van zorg leveren levert nog een groot voordeel op”, benadrukt Erik Kramer. “Alle zorgprofessionals werken efficiënter en effectiever. Zij beslissen samen welke zorg het beste past bij de situatie van de patiënt past. De huisarts hoeft dus niet alles alleen te doen. Zo wordt de druk beter verdeeld.”

Zorg en bestuur

Zorg en Zekerheid vindt dat ook het bestuur van de regio-organisatie multidisciplinair moet zijn. Terwijl in de meeste regio’s de huisarts hierin leidend is, eist Zorg en Zekerheid dat meerdere disciplines in het bestuur zijn vertegenwoordigd. “Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld”, legt Erik Kramer uit. “Die gelijkwaardigheid zorgt ervoor dat je vrij kunt nadenken over wie welke zorgtaken en welke bestuurstaken het beste kan vervullen.”

Dat vraagt volgens Erik Kramer wel om een open houding. “Multidisciplinair denken is elkaar aanvullen, over je eigen schaduw heen stappen, waardoor de zorg voor de patiënt echt beter wordt. Buiten je eigen domein durven te kijken en tegen de ander zeggen: jij kunt deze taak beter uitvoeren. Dat is helaas nog geen automatisme. Gelukkig is er, zeker in onze regio’s, een positieve beweging gaande.”

Innovaties

Een voordeel dat Zorg en Zekerheid heeft ten opzichte van de landelijk opererende zorgverzekeraars: naast op data sturen op de kracht van de samenwerking. “Voor zorgprofessionals en zorgverzekeraars is het belangrijk dat we elkaar regelmatig tegenkomen, ook op wijkniveau”, besluit Erik Kramer. “Zo ontstaat vertrouwen en dat levert weer mooie resultaten op. Omdat wij al jaren in de regio actief zijn, kunnen wij bijvoorbeeld innovaties ondersteunen, bijvoorbeeld via een pilot. Bij succes kun je zo’n pilot dan opschalen naar andere wijken en regio’s. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu met een orthopedieproject in Amstelland.”

Het gehele artikel “Zorg en Zekerheid reserveert voor apotheker plek aan overlegtafel” is te lezen in het Pharmaceutisch Weekblad (inlog vereist).