Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zorginkoop: zo doet Zorg en Zekerheid dat!

Persbericht
Vorig jaar schreef Ton van Houten twee blogs voor Zorgvisie over de kracht van regionale samenwerking. Daarom mag hij vandaag tijdens het Zorgvisiecongres vertellen hoe Zorg en Zekerheid de zorg toekomstbestendig wil maken, zodat inwoners uit onze regio’s kunnen blijven rekenen op zorg. "Een unieke kans, om 200 geïnteresseerde professionals uit het hele land een kijkje in onze keuken te geven."
Sfeerbeeld

"Zorg en Zekerheid gelooft al bijna 200 jaar in regionale samenwerking. Het brengt ons veel, bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg. Zorgverleners in Zuid-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden zijn steeds vaker collega’s in plaats van concurrenten. Dat gebeurt in de regio Leiden, met de onplanbare nachtzorg, en in Amstelveen en Voorschoten bij de wijkzorg. Verder hebben wij afgesproken dat wij geen plafond voor eerstelijnsverblijven hebben. Ook zijn er afspraken met regionale apothekers over medicijnen en hulpmiddelen. En de zorgverzekeraar en zorgkantoor komen samen in meerjarenafspraken die Zorg en Zekerheid met de ouderenzorg in Zuid-Holland Noord aangaat.

Toekomstbestendige zorg

Meerjarige afspraken zijn geen doel op zich, maar een belangrijk middel om de zorg toekomstbestendig te maken. Ze bieden ons tijd en ruimte over het geheel van de keten samenhangende afspraken te maken. ​Daarom hebben we ze niet alleen met alle ziekenhuizen in onze regio maar ook met wijkzorg, huisartsen, apotheken en onlangs met fysiotherapeuten.

Meerjarig samenwerken geeft vertrouwen en financiële rust, om samen de zorg te veranderen. Dat zie je bijvoorbeeld bij het Spaarne Gasthuis, dat zoveel mogelijk operaties in dagbehandeling uitvoert. Het Alrijne en LUMC werken samen aan een borstkankercentrum en Alrijne Clinics maakt de wachttijd voor planbare zorg flink korter. Vanuit de meerjarenafspraak stimuleren wij ziekenhuizen ook om zorg te verplaatsen, in overleg met de huisarts en de wijkzorg. Daardoor kunnen verzekerden in onze regio bepaalde vormen van ziekenhuiszorg bij de huisarts of soms zelfs thuis krijgen.

​Dit vragen we van zorgverleners

Vaak horen wij van zorgverleners dat er ‘met ons te praten valt’. Omdat we al bijna 200 jaar in de regio met elkaar samenwerken, kennen we elkaar en is er vertrouwen. Daarom vragen we bij de zorginkoop nadrukkelijk: leg je belangen op tafel. Dan kunnen we samen tot gedeelde voorstellen komen. We hebben immers hetzelfdedoel en daar hebben we iedereen bij nodig.

Ons advies hierbij is: denk als zorgaanbieder meer vanuit jemaatschappelijke opdracht: doelmatigheid + passende zorg en niet alleen vanuit jeinstellingsbelang.Kijk hoe je het IZA kunt gebruiken als mogelijkheid om passende zorg in te richten, want het financiële risico wordt opgevangen door transformatiegelden. Nu is het tijd om veranderingen, die er hoe dan ook aankomen, vorm te geven!

Dit doet Zorg en Zekerheid

Op onze beurt zijn we helder over onze belangen: een goede premie, herkenbaar van meerwaarde zijn voor onze (aspirant) verzekerden en een goede samenwerkingsrelatie met de stakeholders in onze kernregio. Wij realiseren ons hierbij dat je een probleem niet kunt oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Daarom staan wij open voor nieuwe denkwijzen. We creëren bijvoorbeeld ruimte voor inkopers om te schuiven met inkoopkaders tussen verschillende zorgsoorten. Zo kunnen we echt de juiste zorg op de juiste plek contracteren.​

Al vóór het Integraal Zorgakkoord investeerden wij in regionale samenwerking: tussen zorgverleners onderling en met het welzijnsdomein. Wij kochten al Welzijn op Recept en het Positieve Gezondheidsgesprek in voordat er over Meer Tijd voor de Patiënt werd gesproken. Hierdoor werkt de huisarts in onze regio’s al samen met de apotheker, fysiotherapeut en wijkzorg. En is er in veel van onze gemeenten al een goede samenwerking met het welzijnsdomein. Ook hebben wij het als eerste voor elkaar dat er bij de uitwerking van het regioplan één vertegenwoordiger (van Participe) aan tafel zit met de ziekenhuizen, gemeenten en de eerstelijnszorg. Die mag spreken namens het gehele welzijnsdomein in Zuid-Holland Noord.

Dit doet welzijn voor de zorg

Juist daar ligt volgens Zorg en Zekerheid een andere, belangrijke sleutel om de zorg toekomstbestendig te maken. Niet elke zorgvraag hoeft met zorg te worden opgelost. Bij psychosociale problemen of preventie kan de huisarts mensen beter doorverwijzen naar een welzijnscoach. Omdat deze patiënten 20 tot 50% van het spreekuur vullen, krijgt de huisarts meer tijd voor medische zorg. Daar komt bij dat niet-geleverde zorg ook nog eens de meest duurzame zorg is!

Welzijn doet nog meer voor de zorg: gemeenten zien veerkrachtige inwoners én meer vrijwilligers. Mensen maken minder gebruik van een uitkering of de WMO. Ook verbetert de sociale samenhang en controle in de wijk. Dat betekent: minder criminaliteit en minder overlast. Welzijn op Recept is dus niet alleen goed voor patiënten en huisartsen maar ook voor de buurt.

Waarom investeert de Rijksoverheid niet structureel in welzijn? Nu dreigen er juist bezuinigingen bij gemeenten (ravijnjaar 2026). Wij roepen het nieuwe kabinet daarom nogmaals op een miljard uit de zorg over te hevelen naar het sociale domein. Ook dat helpt mee om de zorg toekomstbestendig te maken: hiermee besparen we zo’n 5 tot 10 procent op de zorgkosten en kunnen mensen tot tien gezonde levensjaren winnen. Dat miljard is dus een investering met dubbel rendement."

Ton van Houten
Bestuursvoorzitter
Zorg en Zekerheid