Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Zuid-Holland Noord komt met regiovisie als antwoord op code rood

Persbericht
Er is nog steeds een groot tekort aan thuis- en verpleegzorg in Zuid-Holland Noord. Avant*, een samenwerking van ouderenzorgorganisaties in de regio, en zorgkantoor Zorg en Zekerheid werken al jaren nauw samen aan oplossingen om de ouderenzorg in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samen presenteren zij een visie om de ouderenzorg regionaal te organiseren.
Sfeerbeeld

In 2040 ruim 4000 plekken tekort in Zuid-Holland Noord

Als we uitgaan van het krappe aantal verpleegzorgplekken verwachten Avant en Zorg en Zekerheid in 2025 een tekort van bijna 1000 plekken. Dit loopt op tot een tekort van bijna 4300 plekken in 2040 in de regio Zuid-Holland Noord. Per gemeente komt dat gemiddeld neer op een tekort van 328 plekken per 10.000 inwoners. Het gaat om plaatsen in verpleeghuizen, maar ook om plekken met intensieve zorg die in de thuissituatie worden georganiseerd.

De zorgorganisaties binnen Avant en Zorg en Zekerheid werken al jaren aan toekomstbestendige ouderenzorg. Vorig jaar zochten de twee partijen elkaar op en riepen stakeholders, zoals gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties in de regio op om de handen ineen te slaan. In diverse gemeenten zijn ondertussen Wonen en Zorg overeenkomsten gesloten, zoals onlangs in Hillegom, Lisse en Teylingen. Samen willen zij ervoor zorgen dat ouderen nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, ook wanneer zij zorg of hulp nodig hebben.

Regiovisie

Met de regiovisie is Zuid-Holland Noord een van de eerste regio’s die concrete afspraken maakt om de belangrijkste regionale zorgopgaven aan te pakken. Zo komt er een meerjarig regionaal inkoopkader, een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt, wordt het welzijnsdomein nadrukkelijk betrokken en wordt per kern gekeken welke (ver)bouwactiviteiten nodig zijn. Ook zal de zorg zoveel mogelijk per kern worden ingericht en ligt er meer nadruk op hulpmiddelen en e-health toepassingen. Deze regiovisie wordt mede ondersteund door het Ouderenberaad, woningcorporaties en gemeenten.

De heer en mevrouw Meelhuis (80+) zijn onlangs naar een appartement met lift verhuisd, via de woningbouw. Hiervoor woonden ze op driehoog met alleen een trappenhuis. “Onze kinderen hebben ons eigenlijk gedwongen te verhuizen. Maar ze hadden wel gelijk en hebben alles geregeld. Die trappen waren te veel voor ons. We kwamen eigenlijk niet meer buiten. Gelukkig kan dat nu weer.”

Oplossing ligt in samenwerking

"De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst staat onder grote druk”, stelt Marieke Timmer van Zorg en Zekerheid. “De oplossing ligt in het samen doen, met voor ieder een eigen rol. We bundelen de energie én middelen van alle organisaties. “Zorgorganisaties in de regio en Zorg en Zekerheid hebben hier al tientallen jaren goede ervaringen mee.”

Marente, die ook de ambitieovereenkomst Wonen + Zorg + Welzijn HLT ondertekende, is blij met de regiovisie. Anne Leemhuis, voorzitter van Avant en bestuurder bij Marente: “In de ouderenzorg worden zorgmedewerkers nu ook veel op welzijn ingezet. Dat kan en móet in de toekomst anders. Zorgorganisaties blijven faciliteren in het welzijn van ouderen, maar zoeken daarin veel meer de samenwerking op met familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Zo kunnen we zorgmedewerkers vooral inzetten op zorg. Daarnaast speelt innovatie een belangrijke rol. We werken steeds meer met beeldzorg in de thuissituatie, digitale hulpmiddelen en e-healthtoepassingen. En dit blijkt vaak verrassend fijn te werken voor een cliënt.”

Lia de Jongh, voorzitter Raad van bestuur van Topaz stelt: Ouderen zullen in toenemende mate langer thuis blijven wonen, Dit betekent dat zij in een verdere mate van hun ziekte bij de verpleeghuizen komen wonen. Dit vraagt om vergaande kennisontwikkeling en regionale afstemming om te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek met de geschikte deskundigheid geleverd kan blijven worden. Daartoe is het van belang dat er in de regio gestreefd wordt naar experticecentra en gezamenlijke kennisontwikkeling.

Jan de Vries, bestuurder DSV, reageert met: “Wij zijn heel blij dat grote en kleine organisaties samenwerken. Bijvoorbeeld in het opleiden maken wij met elkaar een hoogwaardig opleidingsprogramma voor doorstromers en zij-instromers. Op eigen kracht was ons dat niet zo goed gelukt”.

In de media

Vorige week 25 januari verscheen een interview met onder andere Marieke Timmer van Zorg en Zekerheid over de regiovisie in het Leidsch Dagblad: Het wordt steeds moeilijker om binnen te komen, weten de bestuurders van ouderenorganisatie Marente, HOZO en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid in Zuid-Holland Noord. Een jaar na het uitroepen van code rood in de ouderenzorg, bedachten ze samen met andere organisaties in de ouderenzorg een aantal oplossingen met misschien wel de belangrijkste: iedereen is aan zet. Lees het hele artikel in het Leidsch Dagblad.

Op 1 februari vertelde Marieke Timmer over de regiovisie op Sleutelstad radio. Luister hier de uitzending terug.

* In Avant werken de volgende regionale zorgorganisaties samen: ActiVite, Alrijne Zorggroep, dsv|verzorgd leven, Groot Hoogwaak, HOZO, Libertas Leiden, Marente , Roomburgh, Topaz en Wijdezorg