Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Detentie

Wanneer je zit opgesloten in een TBS-kliniek of een gevangenis zit je ‘in detentie’.

Je wordt verzekerd bij het Ministerie van Justitie

In de periode dat je in detentie, voorlopige hechtenis zit of bent opgenomen in een TBS-kliniek ben je verzekerd via het Ministerie van Justitie. Dit is belangrijk om te weten:

  • Jouw verzekering bij Zorg en Zekerheid wordt voor de duur van de detentie stop gezet.
  • Je blijft wel bij Zorg en Zekerheid ingeschreven staan, maar wanneer je zorg krijgt wordt de financiering geregeld door het Ministerie van Justitie.
  • Je hebt in deze periode ook geen aanvullende verzekering.
  • In de periode van detentie betaal je geen premie aan Zorg en Zekerheid.
  • Dit regels gelden ook wanneer je in het buitenland in detentie zit.

Ingang van detentie

Om jouw verzekering per de in-detentiedatum te kunnen stopzetten, vraag je een in-detentieverklaring of een kopie daarvan bij de penitentiaire inrichting en stuur je deze naar ons op.

Einde van detentie

Om jouw verzekering bij Zorg en Zekerheid vanaf de uit-detentiedatum weer in te laten gaan, vraag je een uit-detentieverklaring of een kopie daarvan bij de penitentiaire inrichting en stuur je deze naar ons op.

Verklaring opsturen

De in- of uit-detentieverklaring stuur je per e-mail op naar polis@zorgenzekerheid.nl. Je kan hem ook per post opsturen naar Postbus 400, 2300 AK te Leiden.