Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Opbouw medicijnkosten

De kosten voor het afleveren van een medicijn bestaan uit minimaal twee onderdelen: kosten van het medicijn en apotheekkosten. De apotheekkosten zijn werkzaamheden die door de apotheek worden uitgevoerd voor een veilig medicatie gebruik.

Kosten van het medicijn

Dit zijn de kosten van grondstoffen, ontwikkelingskosten en overige kosten. Deze kosten worden door de leverancier in rekening gebracht bij de apotheek.

Apotheekkosten

De apotheekkosten (dit noemen we ook wel ‘kosten terhandstelling‘) bestaan uit kosten voor werkzaamheden door de apotheek:

 • medicatiedossier controleren en up-to-date houden
 • controle of je de voorgeschreven medicijnen tegelijkertijd met andere medicijnen kunt gebruiken
 • bewaken van medicatieveiligheid (voor inzage in aanvullende gegevens heeft de apotheek jouw toestemming nodig)

Welke kosten de apotheek in rekening brengt hangt af van de volgende punten:

 • of jouw apotheek dit medicijn al vaker aan jou heeft meegegeven (nieuw geneesmiddel of herhaalrecept);
 • of de apotheker het medicijn zelf maakt;
 • of het medicijn buiten kantooruren of in het weekend wordt geleverd;
 • instructie over een hulpmiddel om het medicijn te kunnen gebruiken;
 • of er een medicatie beoordeling of -consult nodig is;
 • of er sprake is van overleg met andere zorgverleners.

Een nieuw medicijn?

Wanneer je start met een nieuw medicijn geeft de apotheek je informatie over het medicijn. Op je kostenoverzicht vind je dit terug als ‘begeleidend gesprek nieuw geneesmiddel’.

Wat valt onder een begeleidingsgesprek?

 • Het geven van een uitleg over de juiste manier van gebruik van het medicijn, eventuele bijwerkingen en het gebruik van andere medicijnen.
 • Controle van jouw gegevens;
 • Het meegeven van de bijsluiter;
 • Het vastleggen in jouw digitale patiëntendossier.

Je betaalt voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel als:

 • een werkzame stof voor de eerste keer wordt gegeven;
 • de werkzame stof verandert;
 • de toedieningsvorm verandert;
 • de werkzame stof de afgelopen 12 maanden niet is meegegeven of;
 • de apotheek dit niet kon vaststellen omdat de apotheek hier geen informatie over heeft.

Heb je geen gesprek gehad?

Een korte uitleg over hoe vaak en wanneer je een medicijn moet gebruiken is al een begeleidingsgesprek. De apotheker mag deze kosten in rekening brengen.

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Wil je het later nog een keer proberen?

Verder lezen