Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Generieke geneesmiddelen buiten het voorkeursbeleid

We vinden het belangrijk dat zorg én medicijnen voor jou toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom stimuleren we onze gecontracteerde zorgverleners en verzekerden om generieke geneesmiddelen, geneesmiddelen zonder merknaam, te gebruiken.
Let op: onderstaande informatie en voorwaarden over merkloze medicijnen zijn alleen van toepassing op merkloze medicijnen die niet onder het voorkeursbeleid vallen.

Generieke geneesmiddelen voorschrijven, hoe werkt dat?

Op basis van de diagnose beslist je arts welke werkzame stof voor jouw behandeling van toepassing is en schrijft de werkzame stof op een recept uit. Wij hebben met de apotheker afgesproken dat hij op basis van het recept het meest doelmatige medicijn voor je behandeling kiest. Meestal is dit een middel zonder merknaam. Voorwaarde is uiteraard wel dat de werkzame stof die de huisarts of de specialist heeft voorgeschreven in het middel zit.

Een generiek geneesmiddel is een medicijn dat hetzelfde is als een merkmedicijn. Het heeft dezelfde werking, maar heeft een veel lagere prijs. Controle van de overheid garandeert dat merkloze medicijnen aan dezelfde eisen voldoen als merkmedicijnen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van alle medicijnen die in Nederland worden gebruikt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) controleert de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het medicijn of vaccin.

Vergoeding geneesmiddelen zonder merk

Je krijgt een vergoeding voor merkloze (generieke) medicijnen die je apotheker aan je aflevert.

Vergoeding bij een niet-gecontracteerde apotheek

Haal je een medicijn bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan vergoeden wij een lager percentage van het in de markt gebruikelijke tarief als je de Zorg Gemak Polis of de Zorg Zeker Polis hebt. Bekijk jouw vergoeding in de Vergoedingenzoeker.

Toch een ander medicijn?

Heel soms bepaalt de arts dat een behandeling met een generiek geneesmiddel niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat je allergisch of intolerant bent voor bepaalde hulpstoffen. De arts schrijft 'medische noodzaak' en de onderbouwing hiervan hiervan op het recept. Op basis van de onderbouwing zoekt de apotheker het meest doelmatige medicijn.

Als de arts samen met de apotheker heeft bepaald dat het medisch strikt noodzakelijk is dat je toch een ander (merk)medicijn moet gebruiken, vergoeden wij dit. De arts en apotheker leggen dit vast in je medisch dossier. Als je zelf het merkmedicijn wilt gebruiken zonder dat je arts dit medisch noodzakelijk vindt, dan kun je dat aangeven bij de apotheek. Je betaalt het medicijn dan helemaal zelf. Je kunt de factuur hiervan niet declareren.

Bedankt voor je feedback!

Er is een fout opgetreden. Wil je het later nog een keer proberen?

Verder lezen