Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Documenten en formulieren GGZ

Machtigingen

Het doel van een machtigingsaanvraag is om vooraf vast te stellen of de patiënt is aangewezen op de te verlenen zorg en of de behandeling voor vergoeding uit het verzekerde basispakket in aanmerking komt. Daarmee wordt voorkomen dat de patiënt achteraf met hoge kosten zit als blijkt dat de behandeling niet onder de vergoeding van de zorgverzekeringswet valt.

    Zorg en Zekerheid hanteert een machtigingsbeleid bij niet-gecontracteerde GGZ-instellingen voor zowel ambulante behandeling als behandeling met klinische opname. Hierom willen wij u vragen het machtigingsformulier voor aanvraag GGZ bij niet-gecontracteerde instelling voor uw patiënt in te vullen. Patiënten mogen het formulier ook zelf invullen.

    De adviserend geneeskundige van Zorg en Zekerheid zal de aanvraag beoordelen. Indien de adviserend geneeskundige aanvullende vragen heeft, dan zal deze met de instelling contact opnemen. Wanneer er geen aanvullende vragen zijn, dan zal Zorg en Zekerheid binnen twee weken reactie geven op de aanvraag.

    Langdurige GGZ

    Overig

    Zorgprestatiemodel