Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Vrijgevestigde mondhygiënisten

Wijziging in de vergoeding van prestatiecode C28

Op 1 december ontvingen wij een aanwijzing van het Zorginstituut dat de C28 voor de jeugd* geen verzekerde zorg is. Als zorgverzekeraar zijn we gehouden om aanwijzingen van het Zorginstituut te volgen en zal per 1-1-2021 de vergoeding van de C28 bij de jeugd* worden stop gezet.

C28 in het kader van bijzondere tandheelkunde (artikel 2.7 lid 1a t/m 1c) blijft wel mogelijk. Hier is toestemming (machtiging) voor nodig.

Alle brancheverenigingen zijn geïnformeerd over de aanpassing van de vergoeding.
Via de Nieuwsbrief Mondzorg van december 2020 hebben wij hierover de zorgverleners  geïnformeerd.

*artikel 2.7 lid 4 Basisverzekering

Fissuurlak bij melkelementen

Vanaf 2021 is er volgens de polisvoorwaarden voor het aanbrengen van fissuurlak (prestatiecode V30 en V35) bij melkelementen vooraf schriftelijke toestemming nodig. Aanvragen hiervoor kunt u indienen via het aanvraagformulier M22 dat beschikbaar is via het digitale machtigingen portaal van VECOZO. Klik hier om direct naar het machtigingen portaal van VECOZO te gaan.

2024

2023

2022

2021