Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Documenten en formulieren oefentherapeuten

Declareren

Voor het bepalen van een diagnosecode verwijzen we u naar de lijst met diagnosecodes (diagnosecoderingssysteem paramedische hulp - DCSPH). Per 1 januari 2020 is de uniforme DCSPH lijst ingevoerd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat de diagnosecodes in de nieuwe lijst op dezelfde, uniforme, manier worden gebruikt. Met de nieuwe lijst gaat het aantal te hanteren diagnosecodes flink omlaag. Per code staat er in de nieuwe lijst omschreven waar de code voor bedoeld is en wanneer deze ingezet mag worden. Het uniforme gebruik van de codes door alle zorgverzekeraars en zorgverleners moet als resultaat hebben dat afwijzingen van declaraties op grond van diagnosecodes in de toekomst niet of nauwelijks meer voorkomen. Op de website van Vektis kunt u de uniforme DCSPH lijst downloaden.