Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Uitleg bezwaarschriften

Verwacht wordt dat de titels en de aanwijzingen voor zich spreken. Wij verwachten van u dat u zich zoveel mogelijk aan de aangeboden teksten houdt, waarbij u afwijkt indien uw situatie daarom vraagt. In onze richtlijnen stellen wij dat u dit bezwaarschrift binnen vier weken ingediend moet hebben, willen wij het BTW-risico van u (of de deelnemende praktijken) kunnen overnemen.

Met deze set hebben we vrijwel alle toegezegde sjablonen, formulieren en informatie opgeleverd. Het sjabloon overeenkomst tussen GES (of zorggroep) en Deelnemende Zorgaanbieder kunnen wij niet aanbieden.

Onze acties voor de korte termijn zijn dan afgerond. Wat niet wil zeggen dat wij u hierna niet meer ondersteunen. Zo wil ik u er nogmaals op attent maken dat het mogelijk is om – als u een afwijkende situatie heeft of vragen heeft over de sjablonen én het de situatie vanaf 1 januari 2016 betreft – aan Esther persoonlijke ondersteuning te vragen.