Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Ons zorginkoopbeleid

Van zorg naar gezondheid

Voor u ligt het Zorginkoopbeleid 2025 van Zorg en Zekerheid. Hierin maken wij afspraken over kwalitatief goede zorg die voor onze verzekerden betaalbaar en toegankelijk moet zijn. Een grote uitdaging voor nu en in de toekomst is de beschikbaarheid van voldoende personeel om de groeiende zorgvraag het hoofd te bieden. Daarom vinden wij het belangrijk om te bewegen van zorg naar gezondheid.

Wij kunnen dit niet alleen. Een randvoorwaarde is goede regionale samenwerking op basis van onderling vertrouwen. Zorg en Zekerheid stimuleert al 200 jaar de samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten en ander partijen in Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden. Met een groot marktaandeel en twee zorgkantoorregio’s maken wij over de gehele zorgketen afspraken, waarbij wij het sociaal domein zoveel mogelijk betrekken. Om financiële rust te creëren en de inhoud van de zorg voorop te stellen, sluiten wij meerjarige zorgovereenkomsten met belangrijke stakeholders. Zo kunnen wij de zorg samen anders organiseren.

De landelijke akkoorden IZA, WOZO en GALA passen bij ons. Het afgelopen jaar zijn regioplannen opgesteld. Daarbij werken wij met gemeenten en zorgaanbieders aan een gezamenlijke agenda om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren.

Sfeerbeeld

Naast regionale samenwerking staat passende zorg centraal in ons zorginkoopbeleid. Passende zorg:

  • is waardegedreven;
  • komt samen met de verzekerde tot stand;
  • is de juiste zorg op de juiste plek;
  • gaat over gezondheid in plaats van ziekte.

Eigen regie voor verzekerden en het kunnen leiden van een betekenisvol leven, staan als gedachtegoed centraal in ons zorginkoopbeleid. Wij geven hier onder meer vorm aan door in te zetten op Positieve Gezondheid. Hierbij zijn sociale verbinding, welzijn en financiële gezondheid, naast fysieke en mentale fitheid van belang. Daarmee worden mensen gezonder en ouder en ook de buurt gezonder en duurzamer.

Belangrijk in ons zorginkoopbeleid is dan ook de strategie duurzaamheid. Als medeondertekenaar van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) staan wij voor versnelling van de verduurzaming in de zorg. Wij zetten duurzame stappen via onze zorginkoop, onze eigen bedrijfsvoering, de Stichting Zorg en Zekerheid en ons beleggingsbeleid voor zorgverzekeraar en zorgkantoor.

Op naar een duurzaam en gezond inkoopjaar!

Susanne Rutten,
Manager Zorg

Sfeerbeeld

Zorginkoopbeleid 2025

Zorginkoopbeleid 2024

Zorginkoopbeleid 2023

Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

Meer over de Geschilleninstantie