Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Voorwoord Zorginkoopbeleid

Van zorg naar gezondheid

Voor u ligt het Zorginkoopbeleid 2024 van Zorg en Zekerheid. Hierin maken we afspraken met zorgaanbieders, gemeenten en andere partners over kwalitatief goede zorg die nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is. Zodat we samen kunnen bewegen van zorg naar gezondheid.

Een lastige maar noodzakelijke opgave. Mensen hebben steeds meer zorg nodig, de kosten stijgen en er is te weinig personeel. De oplossing: investeren in preventie en samen de zorg anders organiseren, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Landelijke akkoorden zoals de IZA, WOZO en GALA gaan ons daarbij helpen. Randvoorwaarde is goede regionale samenwerking, op basis van onderling vertrouwen.

Gelukkig is die samenwerking in de regio’s Zuid-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden al meer dan aanwezig. Zorg en Zekerheid is hier al 200 jaar dé regionale zorgverzekeraar. De regio kent ons en wij kennen de regio. Wij stimuleren zorgaanbieders, gemeenten en andere partners al jaren om samen te werken. Om niet alleen naar zorg maar ook naar gezondheid te kijken. Met een groot marktaandeel en twee zorgkantoren kunnen wij over de gehele zorgketen afspraken maken: van het sociaal domein via de huisarts tot verpleging en verzorging door het zorgkantoor. Zo kunnen we de zorg samen anders organiseren.

Sfeerbeeld

Uitgangspunt van ons zorginkoopbeleid is passende zorg: naast de juiste zorg op de juiste plek is passende zorg waardegedreven en komt samen met én gezamenlijk rondom de verzekerde tot stand. Ook gaat passende zorg veel meer over gezondheid dan over ziekte; de visie van Positieve Gezondheid, waarbij een betekenisvol leven centraal staat. Hierbij zijn sociale verbinding, welzijn en financiële gezondheid, naast natuurlijk je fysieke en mentale fitheid van belang. Bijkomend voordeel: mensen worden gezonder en ouder en de buurt en wijk worden er gezonder en duurzamer van. Daarom besteden we in ons zorginkoopbeleid uiteraard ook aandacht aan duurzaamheid.

Als medeondertekenaar van de Green Deal Zorg 3.0 gaan we samen met u voor versnelling van de verduurzaming in de zorg en de monitoring daarvan. Naast zorginkoop blijven we via onze eigen bedrijfsvoering, de Stichting Zorg en Zekerheid en ons beleggingsbeleid voor zowel de zorgverzekeraar als het zorgkantoor ook zelf duurzame stappen zetten.

Dit zorginkoopbeleid is wederom tot stand gekomen samen met onze verzekerden die vertegenwoordigd zijn in de commissie Zorginkoop van de Ledenraad. Deze commissie heeft ons geadviseerd over de speerpunten die voor onze verzekerden van belang zijn. Graag bedank ik hen en alle anderen die hebben bijgedragen.

Op naar een duurzaam en gezond inkoopjaar!

Susanne Rutten,
Divisiemanager Zorg

Sfeerbeeld

Zorginkoopbeleid 2024

Zorginkoopbeleid 2023

Zorginkoopbeleid 2022

* Wijziging doorgevoerd in beleid per 1 juli 2021.

Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

Meer over de Geschilleninstantie