Background Image
Previous Page  4 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 20 Next Page
Page Background

4

geZZond 41 | augustus 2017

Hier vindt u evenementen in de regio,

verzekeringsweetjes en klantvoordelen.

Houdt u van fietsen, maar lukt dit

door omstandigheden niet (meer)?

Of houdt u van fietsen en wilt u

graag actief worden als vrijwilliger?

Voor beide is er een ideale oplos-

sing: Fietsmaatjes Leiden

Leiderdorp (FLL).

Voor ouderen, zieken, of mensen

met een lichamelijke of geestelijke

handicap of tijdelijke beperking, die

misschien al een tijdje niet meer

buiten geweest zijn, is Fietsmaatjes

Leiden Leiderdorp een goed idee.

Ze gaan op pad met een vrijwilliger

op een elektrische duofiets. De gast

trapt in eigen tempo mee, of hele-

maal niet. Dat mag ook. Gast en

vrijwilliger fietsen, maken een praat-

je en genieten intussen van het bui-

ten zijn. Dit alles tegen een kleine

vergoeding per rit: € 5 voor één rit

en € 3 als u een meerrittenkaart

koopt. Dit bedrag wordt besteed

aan het onderhoud van de fietsen.

De financiering van de elektrische

duofietsen is mede mogelijk ge-

maakt door de Stichting Zorg en

Zekerheid.

Wilt u als vrijwilliger aan de

slag bij FLL? Of wilt u als gast

meedoen?

Ga naar fietsmaatjesleidenleider- dorp.nl voor meer informatie over

deelname.

Dit najaar introduceren de zorgverze-

keraars een nieuwe zorgverzekerings-

kaart voor de aanvullende

zorgverzekering. Er bestaat al zo’n

handige kaart voor de basiszorgver-

zekering. Op de zorgverzekerings-

kaart vindt u onder meer algemene

informatie over de verzekering, het ei-

gen risico, zorgadvies en –bemidde-

ling. Voor wat betreft huisartsenzorg,

medicijnen, fysiotherapie, ziekenhuis-

zorg, hulpmiddelen en wijkzorg bevat

de kaart informatie over contracte-

ring, vergoeding en keuzevrijheid. De

kaart biedt overzicht en maakt het

gemakkelijker de verschillende basis-

en aanvullende verzekeringen onder-

ling te vergelijken. De kaart zal in het

najaar via onze website beschikbaar

zijn.

Zorgverzekeringskaart

handig overzicht

Fietsmaatjes

gezocht!