Background Image
Previous Page  11 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 20 Next Page
Page Background

Servicepunt

Noordwijk

Servicepunt

Vinkeveen

Servicepunt

Hillegom

geZZond 41 | augustus 2017

11

Zorg en Zekerheid opende het afgelo-

pen jaar negen servicepunten, ter ver-

vanging van de rijdende verzekerings-

winkel. GeZZond bezocht er enkele.

Het is nog rustig bij servicepunt Hillegom Winkelmedewerker

Edo Paardenkooper zit serieus en geconcentreerd achter

zijn laptop in een zaaltje van een pand aan de Meerstraat.

Bij de voordeur staat een grote banner van Zorg en

Zekerheid en op een van de tafels staat een bak waar ver-

zekerden nota’s kunnen deponeren. Een oudere dame wan-

delt binnen, met een vraag over haar zorgnota, even later

gevolgd door een jonge vrouw met een korte vraag. Ze zijn

niet de eerste bezoekers: ‘Vandaag is er behoorlijk wat aan-

loop’, vertelt Edo. De aanloop wisselt nogal per servicepunt,

weet hij. Edo rouleert met collega’s, dus hij draait ook dien-

sten bij de andere servicepunten van Zorg en Zekerheid. ‘Bij

sommige servicepunten moet de aanloop nog een beetje

op gang komen. Daar kan het nog weleens rustig zijn.’

Een voorbeeld van een servicepunt waar de loop er nog in

moet komen is Vinkeveen. In het vroegere zusterhuis op

de Herenweg 63 is nu een bedrijfsverzamelgebouw geves-

tigd dat onder meer onderdak biedt aan de bibliotheek,

het Repair Café, een wellnesspraktijk en diverse éénpitters.

Het servicepunt van Zorg en Zekerheid is beneden geves-

tigd, in een van de zaaltjes.

Wim Smit van woningbouwvereniging Groenwei beheert

het pand en vertelt dat er naast de bibliotheek nog 12 an-

dere bedrijven in het pand zitten. Wim Smit: ‘We kijken of

de bedrijven elkaar versterken. Er zijn hier en daar al sa-

menwerkingsinitiatieven ontstaan dat is mooi om te zien.’

In Noordwijk is het servicepunt van Zorg en Zekerheid te

vinden in de bibliotheek (Akkerwinde 1a). Het is één van

de acht vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek. In de

lezingenzaal van de bibliotheek houdt Zorg en Zekerheid

wekelijks spreekuur, op donderdag tussen 12.45-15.00 uur.

We spreken kort met Sonja Korving, medewerker informa-

tie en advies, van de bibliotheek. Wat merkt zij van de

nieuwe huurder? ‘De aanloop is zeker toegenomen, op de

donderdagmiddagen krijgen we nu regelmatig mensen

aan de balie die naar het servicepunt van Zorg en

Zekerheid vragen. Als je bij ons binnenloopt, zie je gelijk de

bibliotheekbalie. Dus is het niet zo vreemd dat de mensen

daar eerst naartoe lopen. We verwijzen bezoekers graag

door, dat is geen enkel punt. We vinden het juist leuk dat

er meer aanloop is, wie weet zitten er nieuwe biebleden

tussen.’

Nog even terug naar Edo in Hillegom: Wat vragen mensen

die binnenlopen zoal? Edo: ‘Vanmorgen kreeg ik vragen

over de eigen polis voor achttienjarigen. Maar het kan van

alles zijn, zoals vragen over een zorgnota, een vergoeding,

het eigen risico of de eigen bijdrage. Zaken waarover je

ook op

zorgenzekerheid.nl

informatie kunt vinden, maar

soms vinden mensen persoonlijk contact belangrijk.’

Naast Hillegom, Noordwijk en Vinkeveen zijn er nog zes

servicepunten in de wijde omgeving van Leiden. De adres-

sen en openingstijden vindt u op zorgenzekerheid.nl/ verzekeringswinkels

Op bezoek bij drie servicepunten