Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Echt in gesprek over je gezondheid

Zit je niet lekker in je vel door ziekte of andere problemen? En wil je een keer uitgebreid in gesprek met een zorgverlener over wat voor jou en jouw gezondheid belangrijk is? In een aantal gemeenten is het mogelijk om, als verzekerde van Zorg en Zekerheid, een Positief Gezondheidsgesprek aan te vragen bij je huisarts, wijkverpleegkundige of thuisbegeleider.
Sfeerbeeld

Driemaal per jaar ga je (via of bij de huisarts) een positief gesprek aan over je gezondheid. Tijdens het Positief Gezondheidsgesprek kun je aangeven wat er speelt in jouw leven en wat je aan jouw situatie zou willen veranderen. De zorgverlener denkt met je mee aan de hand van het Positieve Gezondheids spinnenweb en geeft informatie en advies. Het doel is persoonlijk en voor iedereen anders. Voor de een is dat meer kwaliteit van leven ervaren, voor een ander meer buiten bewegen of juist meer contact met mensen in de buurt krijgen.

Brede kijk op gezondheid

Gezondheid kan gaan over ziekte, maar gezond zijn is eigenlijk meer dan alleen ‘niet ziek’ zijn. Het is bijvoorbeeld ook omgaan met stress, pijn of een onverwachte gebeurtenis. Soms lukt het niet om te doen wat je graag zou willen. Je kunt bijvoorbeeld door bepaalde problemen niet lekker in je vel zitten. Dan helpt het om dit eens met een zorgverlener te bespreken. In totaal vinden er drie gesprekken plaats; een startgesprek, een tussengesprek halverwege en een eindgesprek een half jaar na het startgesprek.

Zit je niet lekker in je vel en denk je dat een Positief Gezondheidsgesprek jou kan helpen? Vraag deze dan aan bij jouw huisarts in Alphen aan den Rijn, Leiden en Zoeterwoude.